Info

Obsah

Obsah stránok prístupných na adrese www.mistapametinaroda.cz a aplikácie „Pamäť národa“ je chránený autroským právom podľa autorského zákona č. 618/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Preberanie a šírenie obsahu bez súhlasu poskytovateľa (Post Bellum SK, o.z.) nie je povolené.

Ochrana dát a osobných údajov

Občianske združenie Post Bellum spracúva osobné údaje používateľov, ktorí vyplnia registračný formulár. Ochrana osobných údajov používateľa, ktorý je fyzickou osobou, je zaručená v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov. Používateľ dáva súhlas so spracovaním nasledujúcich osobných údajov: meno, priezvisko, e-mailová adresa, ďalej len „Osobné údaje“. Používateľ dáva súhlas so spracovaním Osobných údajov občianskemu združeniu Post Bellum, a to na účely zasielania informácií a obchodných oznámení.

Zadajte, prosím, Váš e-mail a heslo
Zabudnuté heslo
Zmeniť heslo