Info

Ďakujeme, že ste sa rozhodli podporiť projekt Pamäť národa. Všetky finančné príspevky, vecné dary, protislužby, či dobré rady si veľmi vážime. Vďaka nim môžeme pokračovať v zaznamenávaní pamätníckych výpovedí a obohatiť tak uvedenú aplikáciu.

Ak chcete podporiť našu činnosť, môžete nám zaslať finančný dar na účet
IBAN: SK 12 0200 0000 0029 3529 9756
Bank SWIFT (BIC): SUBASKBX

Máme záujem aj o Vašu pravidelnú podporu, a tak sa s Vami v prípade záujmu radi stretneme a dohodneme na forme spolupráce.

Ďakujeme!

Zadajte, prosím, Váš e-mail a heslo
Zabudnuté heslo
Zmeniť heslo