Informaţii

Conţinut

Conţinutul website-ului www.mistapametinaroda.cz şi al aplicaţiei „Memoria Naţiunilor“ este protejat de copyright conform Legii Copyright-ului nr. 121/2000 din Republica Cehă, în forma sa actuală. Nu este permisă utilizarea sau distribuirea conţinutului fără autorizare din partea Post Bellum, o.p.s.

Politică de confidenţialitate

Post Bellum, o.p.s., administrează informaţiile personale ale utilizatorilor care completează formularul de înregistrare. Datele personale ale utilizatorilor persoane fizice sunt protejate în conformitate cu forma actuală a Legii pentru protecţia datelor personale nr. 101/2000 din Republica Cehă.. Utilizatorul este de acord cu administrarea următoarelor tipuri de date personale: prenume, nume, adresă de e-mail (numite în continuare ca „Date Personale”). Utilizatorul este de acord cu folosirea Datelor sale Personale de către Post Bellum, o.p.s. cu scopul de a-i trimite informaţii şi mesaje comerciale.

Introduceţi adresa de e-mail şi parola
Parolă uitată
Schimbare parolă