Liberec, the train station
Nádraží 344/1, Jeřáb, 460 07 Liberec, Czech Republic
  • Story
  • Place

Divoký sever

Available in: English | Česky | Deutsch | Polski

Jan Šolc přišel do Liberce jako dítě hned po skončení druhé světové války a popisuje nadšené i velmi divoké časy osidlování kdysi bohatého města. Základem společnosti nové metropole severu se stala směs odvážných nadšenců, zlodějíčků i lupičů. Příznačně tenkrát vznikla i variace na známou lidovou píseň: „Ó Liberec, ó Liberec, ukrad jsem perskej koberec“. Stejně jako australská společnost vzešla z objevitelů, dobrodruhů a trestanců, s městem pod Ještědem to bylo podobné. Dnešní Liberec má podle Jana Šolce tuto dobrodružnou minulost takříkajíc v genech, ovšem s tím, že druhá a třetí generace Liberečanů už má ke svému městu vztah a začíná se o něj starat. V novém městě se projevuje nové vlastenectví – alespoň podle jeho studentů. Je to svého druhu nejdůležitější poválečná mise českých Liberečanů – nechovat se k městu jako k cizímu, ale přijmout je za své a chovat se podle toho. (Příběh je součástí projektu Živá paměť Liberec–Reichenberg, www.zivapamet-liberec.cz.)

Hodnocení


Hodnotilo 0 lidí
Abyste mohli hodnotit musíte se přihlásit! 

Routes

Comments

No comments yet.

Jan Šolc

Jan Šolc

Narodil se 25. listopadu 1938 v Praze, ale po válce odešel s rodiči do Liberce. Jeho otec, humanisticky založený policejní lékař, se snažil pomáhat Němcům, kteří byli v Liberci internováni před odsunem. Následně byl otec v 50. letech odsouzen k dlouholetému věznění a konfiskaci majetku za velezradu. Jan Šolc vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a působil jako pedagog. Po nástupu tzv. normalizace pracoval dvacet let jako stavební montér. V letech 1989–1992 byl kooptován a následně zvolen do Federálního shromáždění ČSFR, stal se členem jeho předsednictva a předsedou branného podvýboru. Po roce 1989 působil jako vedoucí katedry společenských věd na Technické univerzitě v Liberci, přednášel zde etiku a působil jako předseda Akademického senátu TUL. V letech 1996–2000 byl poradcem prezidenta republiky Václava Havla. Jeho celoživotní láskou je skauting. Je ženatý a má dva syny.

Liberec, the train station

Available in: English | Česky | Deutsch | Polski

The beautiful childhood memories of Jan Šolc echo the bitter silence of the absent people who had to leave their city inthe cheerful post-war years.

Please enter your e-mail and password
Forgotten password
Change Password