A Guide to Prague under the Protectorate #23
Letenská 526/2, Malá Strana, 118 00 Praha-Praha 1, Czech Republic
  • Story
  • Place

"Milenky" parašutistů

Available in: English | Česky

V budově Zemské školní rady, jejímž zaměstnancem byl sokolský odbojář Bedřich Kubice, se od roku 1939 scházeli Jan Zelenka-Hajský, Václav Novák a Jaroslav Pechman a plánovali odbojovou činnost. Ve své kanceláři byl Bedřich Kubice 18. července 1942 zatčen gestapem. V přízemí domu bydlely sestry Marie Kovárníková a Ludmila Soukupová. Obě často doprovázely na jaře 1942 Josefa Gabčíka a Jana Kubiše po Praze, sem přinášel František Šafařík, zaměstnanec Hospodářské správy Pražského hradu, spolupracovník Jana Zelenky-Hajského a informátor odboje zprávy o Heydrichově pohybu.

Poslední zprávu o Heydrichově trase z Panenských Břežan sem přinesl asi deset dnů před atentátem. Den po atentátu sem přišel Jan Kubiš a Marii Kovárníkové sdělil, že Reinharda Heydricha zabil on. Marie Kovárníková a Ludmila Soukupová byly zatčeny gestapem 25. června 1942 na základě udání domovníka Josefa Otty. Gestapo ženám uvěřilo, že byly milenkami parašutistů a neměly žádné spojení na odboj. Přesto byly obě 24. října 1942 v KT Mauthausen popraveny. V ulici bylo jedno z ilegálních bydlišť Josefa Balabána a jeho družky Josefy Kochmannové.

Hodnocení


Hodnotilo 0 lidí
Abyste mohli hodnotit musíte se přihlásit! 

Routes

Comments

No comments yet.

Jiří Padevět: Průvodce protektorátní Prahou

Jiří Padevět: Průvodce protektorátní Prahou

Text vztahující se k tomuto místu byl převzat z knihy Jiřího Padevěta „Průvodce protektorátní Prahou".

A Guide to Prague under the Protectorate #23

Available in: English | Česky

This building housed the national School Board, which employed a Sokol resistance member, Bedřich Kubice. Jan Zelenka-Hajský, Václav Novák and Jaroslav Pechman began meeting here in 1939 in order to plan their resistance activities. Bedřich Kubice was arrested by the Gestapo in his office on July 18, 1942. Marie Kovárníková and her sister Ludmila Soukupová lived on the ground floor of the building. The two often accompanied Czech parachutists Josef Gabčík and Jan Kubiš around Prague in the spring of 1942, the same year in which the parachutists assassinated Reinhard Heydrich. František Šafařík, an employee of the economic administration of Prague Castle, a co-worker of Jana Zelenka-Hajský, and a Resistance informant brought news of Heydrich’s movements and actions to this location. He brought his last report on Heydrich’s route from his home in Panenské Břežany to Prague Castle about ten days before the assassination was carried out. The day after the assassination, Jan Kubiš came to this apartment and told Marie Kovárníková that he had assassinated Reinhard Heydrich. Marie Kovárníková and Ludmila Soukupová were arrested by the Gestapo on June 25, 1942 after they were denounced by the building caretaker, Josef Otta. The Gestapo believed the women’s stories that they had been the parachutists’ lovers and that they had no connection to the Resistance. Both were executed on October 24, 1942 in Mauthausen anyway. One of the hideouts of Josef Balabán and his partner Josefa Kochmannová was also on this street.

A Guide to Prague under the Protectorate #23

On this place

Jiří Padevět: A Guide to Pr…
Please enter your e-mail and password
Forgotten password
Change Password