Nikdo nezavolal: „Vraťte se!"

Nikdo nezavolal: „Vraťte se!"

  • O trase
  • Příběhy
Masarykovo gymnázium Petákova 2055/2, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň-Plzeň 3, Česko
Naše kamarády zařadili do transportů
Naše kamarády zařadili do transportůVladimír Krátký

  Vladimír Krátký si přelom třicátých a čtyřicátých let pamatuje jako žák školou povinný. „V mojí třídě  byli tři židovští spolužáci. No a pak přišel rok 1939, 15. březen a pak rok 1941,“ vypráví. Zákazy týkající se Plzeňanů židovského původu narůstaly den za dnem. Dětí se nejviditelněji dotkl zá…


Hodnotilo 0 lidí
Papírnictví u synagogy Smetanovy sady 2/13, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň-Plzeň 3, Česko
Pro míšence prvního stupně nebylo místo
Pro míšence prvního stupně nebylo místoHanuš Salz

Ačkoliv Hanuš Salz dobře ovládal němčinu a měl za sebou kurz na obchodní akademii, nemohl po skončení školy najít místo. Kromě různých oficiálních restrikcí, jako byl zákaz působení židů ve veřejné správě nebo soudnictví, panovala i řada pravidel nevyslovených. Volné pracovní místo tak často znam…


Hodnotilo 0 lidí
Rabinát Smetanovy sady 80/5, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň-Plzeň 3, Česko
Věrčin deník
Věrčin deníkVěra Kohnová

Přípravy na transport popsala ve svém deníku dvanáctiletá Věra Kohnová. Devadesát stránek popsaných úhledným písmem ukazuje, jak protižidovská opatření doléhala na její rodinu a ji samotnou. Začala ho psát v srpnu 1941 v době zkoušek, které Věrka a její starší sestra Hana skládaly na konci školní…


Hodnotilo 0 lidí
Sokolovna Štruncovy sady 493/1, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň-Plzeň 3, Česko
Nikdo nezavolal
Nikdo nezavolalPetr Riesel

Na začátku roku 1942 obdržela většina plzeňských Židů výzvu k nástupu do transportu. Týkala se i tehdy devítiletého Petra Riesela, který tou dobou žil u svých prarodičů. „Setkal jsem se s matkou a bratrem až někde v sokolovně nebo na seřadišti. Šli jsme v takovém širokém zástupu do tělocvičny Sok…


Hodnotilo 0 lidí
Velká synagoga sady Pětatřicátníků 35/11, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň-Plzeň 3, Č…
Až se začnou modlit, pozvi pana Hellera na partičku
Až se začnou modlit, pozvi pana Hellera na partičkuPetr Riesel

Část židovské komunity v Plzni patřila k vlažně věřícím, systematické praktikování se jich netýkalo. Z takové rodiny pochází i Petr Riesel. „Jsem člen obce a jsem český Žid, neznám však rituály. Přesto, že můj tchán byl předseda židovských obcí v Čechách na Moravě, má žena, jeho dcera, se to nena…


Hodnotilo 0 lidí

Před druhou světovou válkou žilo v Plzni 2064 Židů, po osvobození města Američany se jich z koncentračních táborů vrátilo 204. Vztahy židovské minority a většinového obyvatelstva se v Plzni během staletí průběžně lepšily a horšily. První zmínka o židovské komunitě v Plzni pochází z časů Karla IV., který v době pogromů v Čechách a na Moravě vydává nařízení rychtářům a konšelům města Nového Plzně, „aby nedopustili týrati Židy u nich v městě bydlící, a kdyby přece, kdo se opovážil proti tomuto nařízení jednati, aby toho přísně potrestali“.

V lepších časech židovských domácností ve městě postupně přibývalo, v roce 1854 zde žilo dle pramenů 41 rodin. Ke konci 19. století byla ve městě zapsána řada židovských obchodníků, nejčastěji obchodovali s textilem, s obilím, semeny a luštěninami nebo prodávali lihoviny, potraviny, smíšené zboží či kávu. Bylo poměrně častým jevem, že první přišedší generace Židů byla v Plzni obchodnická a podnikatelská a další generace už měla vysoké procento vzdělanců: převážně advokátů a lékařů. Ti mimo jiné přispěli na stavbu městské nemocnice a chudobince. 

Situace se začala radikálně měnot po zabrání Sudet nacistickým Německem, kdy do Plzně začali přicházet židovští uprchlíci z anektovaných území. Výrazné české antisemitské postoje projevovali hlavně členové plzeňského hnutí Vlajka, v jehož čele stáli plzeňský arciděkan Antonín Havelka a stavitel Jan Wiesner. 

Od roku 1939 pak plzeňští Židé ocítili účinek norimberských rasových zákonů. Nesměli vstupovat na veřejná koupaliště a do městských lázní. Byl jim vyhrazen rybník za městem – u silnice na Třemošnou. Do jejich firem byli ustaveni národní správci a důvěrníci, židé byli propouštěni ze státní správy a v půlce roku 1940 ztratili oprávnění k výkonu lékařské praxe i židovští lékaři. Pokračovala i důsledná segregace – hostince byly rozděleny na židovské a árijské, nákupní doba pro Židy byla stanovena na určité hodiny. 

Další podstatná omezení z roku 1940 zahrnovala zákaz navštěvovat české školy, povinnost nahlásit předměty ze zlata, platiny, stříbra, drahokamů a perel do 15. října, omezení možnost cestovat tramvají, zákaz změny bydliště a opuštění okresu trvalého bydliště. Také bylo zakázáno Židy zdravit a jakkoli s nimi přicházet do společenského styku.

Na podzim roku 1940 bylo v Plzni zatčeno 51 představitelů židovských spolků, lékařů, advokátů a obchodníků. Všichni posléze zahynuli v koncentračním táboře v Mauthausenu. 

Rok 1941 znamenal další omezování osobních práv a svobod plzeňských židů: povinnost odevzdat řidičské průkazy a osvědčení o zápisu motorového vozidla do rejstříku, zabavení dopravních prostředků včetně jízdních kol; zákaz chytání ryb; zákaz prodlévání v sadech… restrikce se týkaly i prodeje některých druhů zboží židům a stejně tak i jeho darování – jmenovitě šlo o ovoce, ořechy, marmelády, sýry, cukrovinky, ryby, drůbež a zvěřinu. Od 19. září 1941 také vstoupila v platnost policejní vyhláška o veřejném označení židů žlutou šesticípou hvězdou.

V lednu 1942 začala registrace Židů pro deportace, probíhaly od 9. do 14. ledna 1942. V rozmezí deseti dnů odjely celkem tři transporty označené písmeny R, S a T. Čítaly celkem 2064 plzeňských židů. Mířily do Terezínského ghetta, odkud většina internovaných pokračovala do vyhlazovacích táborů na východ. Konce války se dožilo pouhých 204 z nich, necelých deset procent. Několik přeživších se v padesátých letech vystěhovala do Izraele. 

 

Trasa je dlouhá 2 kilometry a dá se absolvovat během jedné hodiny. Vede nenáročným městským terénem.

Zadejte prosím Váš e-mail a heslo
Zapomenuté heslo
Změnit heslo