Pochod smrti z Johanngeorgstadtu do Terezína

Pochod smrti z Johanngeorgstadtu do Terezína

  • O trase
  • Příběhy
Andělská Hora, kostel Nejsvětější trojice E48, 364 71 Andělská Hora, Česká republika
Beze stopy, bez připomínky
Beze stopy, bez připomínky

Z Karlových Varů vězni pokračovali na Tepličku, kde se zřejmě nezastavili a odtud pochodovali na Andělskou Horu. Touto obcí pravděpodobně procházelo několik pochodů smrti, na místním hřbitově v areálu kostela u hlavní silnice na Karlovy Vary byl pomník pěti nebo sedmi obětem. V okolí obce doprová…


Hodnotilo 0 lidí
Bochov, hřbitov Okružní 371, 364 71 Bochov, Česká republika
Radní dbali o to, aby mrtví nebyli pohřbeni do posvěcené …
Radní dbali o to, aby mrtví nebyli pohřbeni do posvěcené …

Transport smrti z koncentračního tábora Johanngeorgenstadt pokračoval přes Žalmanov do Bochova, kam vězni dorazili 27. dubna. Ubytovali se v městských stodolách a místní Němci jim zajistili potraviny, stráže je však nedovolily rozdělit. Když na druhý den pokračovali vězni v pochodu, zůstalo v Boc…


Hodnotilo 0 lidí
Karlovy Vary, židovský hřbitov Hřbitovní 432/11, 360 01 Karlovy Vary, Česká republika
Nemohl jsem se na něj dívati, a tak jsem ho nechal zemřít
Nemohl jsem se na něj dívati, a tak jsem ho nechal zemřít

Dopoledne 19. dubna byli vězni donuceni opustit vagony a vydat se pěšky směrem na Karlovy Vary. Velení transportu téměř jistě vědělo, že 17. dubna od 14:45 hodin budou Karlovy Vary bombardovány letouny 2. letecké divize USAAF. Další nálet se uskutečnil právě 19. dubna od 12:02 hodin, kdy 87 bomba…


Hodnotilo 0 lidí
Lubenec Chýšská 128, 439 83 Lubenec, Česká republika
Z 900 vězňů přežilo 28
Z 900 vězňů přežilo 28

Městem procházely pochody smrti válečných zajatců během března a dubna. Námi sledovaný pochod smrti došel do města 28. dubna večer. Starosta Lubence nebyl přítomen, jeho zástupce Anton Tregner dostal od velitele transportu SS-Hauptscharführera Gottfrieda Kolacevice rozkaz najít pro vězně ubytován…


Hodnotilo 0 lidí
Nová Role, nádraží Nádražní 72/2, 362 25 Nová Role, Česká republika
Dva dny v dobytčáku bez jídla a pití
Dva dny v dobytčáku bez jídla a pití

Dne 18. dubna 1945 dojel transport z koncentračního tábora Johanngeorgenstadt do Nové Role. Velitel Gottfried Kolacevic se pokusil vězně předat do místní pobočky koncentračního tábora Flossenbürg, tedy do tábora Neurohlau, který byl zřízen na popud ředitele místní porcelánky. Začal fungovat na př…


Hodnotilo 0 lidí
Valeč Valeč 1, 364 53 Valeč, Česká republika
Na křižovatce pochodů smrti
Na křižovatce pochodů smrti

Z Bochova pokračoval pochod do Budova, kam vězni došli 28. dubna. Byli tu zabiti další čtyři vězni a pochod zde jednu noc přespal. Pak vězni pokračovali do Valče, kde bylo pochováno dalších 84 těl. Mezi oběťmi byli údajně Rusové, Češi a Francouzi. Vězni zde zřejmě 28. dubna jen pochovali mrtvé a …


Hodnotilo 0 lidí

První transporty smrti se na území dnešní České republiky objevily na začátku roku 1945, v těchto případech šlo o evakuační transporty komplexu koncentračních táborů Auschwitz, který nacisté vyklidili před postupující Rudou armádou. Množství vězňů přepravili po železnici, velmi často v otevřených vagonech i přesto, že venkovní teplota klesala hluboko pod bod mrazu.

Transporty směřovaly především do koncentračních táborů v Bavorsku a Rakousku, tedy v případě cesty přes protektorát do KT Dachau, KT Flossenbürg a KT Mauthausen, případně jejich pobočných táborů. Dalšími vězni, kteří se na území dnešní České republiky objevili, byli váleční zajatci, původně nasazení jako pracovní síla v dolech a továrnách ve Slezsku Další pochody se objevily v březnu a dubnu.

Tentokrát přicházely na české území ze severu, západu a jihozápadu. U těchto pochodů a transportů už se primárně nejednalo o snahu vězně přepravit jinam, plánem bylo nechat vězně během putování krajinou postupně zemřít, nebo zabít. Pochody se snažily pohybovat po vedlejších silnicích a odlehlých cestách, vězni byli zabíjeni za vybočení z řady či za zpomalení v pochodu. Nedostávali prakticky žádné potraviny (stráže jim často zakazovaly jíst i trávu či listí), spali pod širým nebem, ačkoliv počasí jara 1945 bylo velmi chladné. V několika případech byli strážemi na území Sudet zabiti za pomoc či pokus o pomoc vězňům i místní Němci.

Mezi vězni byli zastoupeni Židé z celé Evropy, dále vězni, kteří v koncentračních táborech skončili kvůli účasti v odboji či jinému politickému názoru, ženy, muži i děti. V transportu z koncentračního tábora Johanngeorgstadt do Terezína, jehož cestu se pokusíme sledovat, šlo téměř 900 vězňů. Přežilo jich jen 28. Transport vyjel 16. dubna 1945, jeho velitelem byl SS-Hauptscharführer Gottfried Kolacevic a jeho zástupcem SS-Scharführer Wenzel Fink, který údajně pocházel z Abertam a byl dozorcem v KT Johanngeorgenstadt. V transportu byli nejspíše i vězni z dalších pobočných táborů koncentračního tábora Flossenbürg. Účastníkem transportu byl s největší pravděpodobností také francouzský surrealistický básník Robert Desnos, narozený 4. července 1900, který zemřel v Terezíně 8. června 1945 na tyfus a celkové vyčerpání.

Trasa, kterou se chystáte projít, začíná v Nové huti, kde byli vězni vyhnáni z vagonů, protože dál už trať byla rozbombardovaná, a končí v Lubenci, odkud transport poračoval dále do Terezína. Přiblížíte si atmosféru jara 1945 v českých zemích, jara utrpení, které často skončilo smrtí. Ve vší úctě k obětem, smrtí marnou a absurdní.

(Trasu připravil spisovatel a nakladatel Jiří Padevět)

 

Trasa je pro svou délku - téměř 70 km - náročná, absolvovat ji lze ve dvou dnech za cca 20 hodin. Začíná v podhůří Krušných hor, vede přes Karlovy Vary, okraj Slavskovského lesa, Teplické vrchnoviny a Doupovské hory do Lubence.

Zadejte prosím Váš e-mail a heslo
Zapomenuté heslo
Změnit heslo