Uherské Hradiště, prison
Politických vězňů, 686 01 Uherské Hradiště, Czech Republic
  • Příběh
  • Místo

Grebeníčkovy boty

Dostupné v: English | Česky

Jan Janků, zatčený v květnu 1949 a zapojený do procesu s odbojovou protikomunistickou skupinou Světlana, čekal na soud ve vazební věznici v Uherském Hradišti. V té době tam jako vyšetřovatelé působili mimo jiné Alois Grebeníček a Antonín Višenka, obávaní pro svou brutalitu. Výslechy provázelo bití, mučení, psychické týrání i zneužívání psychotropních látek. Sám Jan Janků byl hned na začátku internace svědkem umučení dvou členů odbojové skupiny Světlana. „V Hradišti začala ta éra grebeníčkovská.“ Pamětník vzpomíná na sadistickou vyšetřovací metodu vynalezenou a používanou Aloisem Grebeníčkem, vězni přezdívanou Grebeníčkovy boty. Šlo o speciální boty, do nichž byl pomocí plíšků zaveden elektrický proud. Když si vězeň boty obul na nohy, které si předtím musel navlhčit, vyšetřovatelé elektrický proud pustili. Jan Janků vzpomíná: „Jeden vězeň jednou ty plíšky z bot vytrhl. Grebeníček povídá: ,Na toto my máme medicínu.‘ Přinesl mu jiné boty, ty zašněroval a plíšky už pak nešly vytrhnout.“

Hodnocení


Hodnotilo 0 lidí
Abyste mohli hodnotit musíte se přihlásit! 

Trasy

Příběh není součastí žádné trasy.

Komentáře

Radomír Silber
2019-02-11 09:01:23
Tvrzení Jana Janků, že elektrické zařízení k mučení vězňů inicioval a používal A. Grebeníček neodpovídá skutečnosti. Dle spolehlivých pramenů, které má k dispozici také ÚSTR, inicioval vznik, výrobu a použití tohoto zařízení velitel L. Hlavačka, který ukládal a umožňoval používání tohoto zařízení při výsleších vězňů úzké skupině "svých" lidí. Mezi ně A. Grebeníček, který s ním byl ve sporu, nepatřil. J. Janků nebyl v takzvaném vsetínském procesu odsouzen na doživotí, ale přímo na 20 let odnětí svobody. Podle Ústavem pro studium totalitních režimů publikovaného životopisu Jana janků je tvrzení Jana Janků o tom, že by Jana Janků vyslýchal A. Grebeníček mylné. Neodpovídá ani skutečnosti tvrzení Jana Janků, že by byl svědkem ubití A. Pohůnka a ani tvrzení, že by přišel do cely po A. Pohůnkovi těsně poté co A. Pohůnek zemřel. ÚSTR publikoval na https://www.ustrcr.cz/uvod/vzdelavaci-projekt-pamet-a-dejiny-totalitnich-rezimu/pametnici-protikomunistickeho-odboje-a-odporu/jan-janku/ informaci, že Jan Janků A. Grebeníčka "však osobně nezažil".
Jan Janků

Jan Janků

Pan Jan Janků se narodil v roce 1921 v Hanušovicích v okrese Šumperk. Kolem roku 1936 se seznámil se skautským hnutím, jehož aktivním členem je dodnes. Po záboru Sudet v roce 1939 byla rodina nuceně přestěhována do Vrbátek u Přerova. Tam Jan Janků dokončil studium na obchodní akademii, později byl zaměstnán v továrně na cukrovinky. Počátkem roku 1941 byl nuceně nasazen ve Wroclawi, v roce 1943 utekl zpět do protektorátu. V roce 1944 se dostal do Francie, kde pracoval jako řidič UNRRA. Po návratu do republiky se opět aktivně zapojil do skautského hnutí, pracoval jako skautský vedoucí. V květnu 1949 byl zatčen v souvislosti s likvidací odbojové skupiny Světlana. Více než rok strávil ve vyšetřovací věznici v Uherském Hradišti, kde byl brutálně „vyšetřován“ mimo jiné Aloisem Grebeníčkem. Ve vykonstruovaném procesu byl odsouzen původně na doživotí, poté byl trest změněn na 20 let. Většinu trestu si odpykával ve věznici Mírov, kde se po jisté době stal lékárníkem. Pan Janků je hluboce věřící člověk a i v mírovské věznici se podílel na duchovním životě vězňů. V roce 1958 byl propuštěn. Po propuštění pracoval jako železničář. Od roku 1989 se aktivně věnuje připomínání osudů politických vězňů v 50. letech, účastní se přednášek a besed, vlastní rozsáhlý archiv.

Uherské Hradiště, prison

Dostupné v: English | Česky

During the 1950s, the prison in Uherské Hradiště became the place of suffering for hundreds of people who were either politically opposed to, or simply inconvenient to the newly established communist regime. Arrestees were brought to the prison, which stood adjoining the Regional Court; there they were harassed and interrogated. The prison section of the building has been deserted for several decades.

Zadejte prosím Váš e-mail a heslo
Zapomenuté heslo
Změnit heslo