Leštnice
A village, the population of which was displaced in the 1950s. · L8169, 3844, Austria
  • Příběh
  • Místo

Dvakrát vysídlená vesnice

Dostupné v: English | Česky

Rodina Josefa Cejpka přišla do Leštnice po válce v rámci osidlování pohraničí. Začali hospodařit na opuštěném hospodářství po odsunutých Němcích. Po šesti letech, v roce 1951, však byli nuceni svůj nový domov opustit. Leštnice byla zahrnuta do zakázaného hraničního pásma a určena k likvidaci. Na rozdíl od německých předchůdců si Cejpkovi s sebou směli vzít movitý majetek. Odvezli si jej na koňském povozu do nedalekých Slavonic, kde se usadili. Dobytek a zemědělské stroje připadly JZD v Maříži. Josef Cejpek se na místo, kde stávala Leštnice a které považoval téměř za své rodiště, mohl podívat až po bezmála 40 letech. Při bližším pohledu mohl ještě rozeznat hráz bývalého návesního rybníku, studánku v jedné ze zpustlých zahrad, propadlé sklepy zbořených domů a další jen málo viditelné ruiny ukryté v porostu plevelných keřů a rumišť.

Hodnocení


Hodnotilo 0 lidí
Abyste mohli hodnotit musíte se přihlásit! 

Trasy

Příběh není součastí žádné trasy.

Komentáře

Žádné komentáře k příběhu.

Zakázané pohraniční pásmo

Zakázané pohraniční pásmo

Zakázané pásmo byl úzký pruh území podél československé státní hranice s Rakouskem a Spolkovou republikou Německo, který vznikl na základě Ustanovení o pohraničním území z 28. dubna 1951, jímž se rozdělilo dosavadní hraniční pásmo na dvě zóny. V zakázaném pásmu se muselo veškeré civilní obyvatelstvo do konce dubna 1952 vystěhovat a opuštěné vesnice byly na základě Výnosu ministerstva vnitra 16. srpna 1952 odstraněny v rámci demoliční akce, která proběhla mezi léty 1953 a 1957.

Leštnice

Dostupné v: English | Česky

In the 1950s the Czech borderlands saw several hundred villages, settlements, and solitary houses situated in the immediate surroundings of the Czechoslovak border with Austria and West Germany destroyed after the displacement of their inhabitants. One of those ill-fated places was Leštnice, (Lexnitz in German), located near Slavonice. That small village consisted of several houses located around the village green with a small pond. Its dominant was a small wooden village chapel. Nowadays Leštnice is almost a forgotten place, which shares its fate with many other villages that were destroyed after the creation of a restricted border zone.

Leštnice

Na tomto místě

Dvakrát vysídlená vesnice

Dvakrát vysídlená vesnice

Zakázané pohraniční pásmo
Zadejte prosím Váš e-mail a heslo
Zapomenuté heslo
Změnit heslo