Jáchymovské lágry
Jáchymov, tábor Bratrství
bývalý komunistický trestně pracovní tábor · K Lanovce 1045, 362 51 Jáchymov, Česká republika
  • Příběh
  • Místo
  • Kvíz

Začátek skvělé kariéry u StB

Dostupné v: English | Česky

Svoji kariéru u StB začal Vratislav Herold v roce 1953 v hornickém městečku Jáchymov, kde ke své nelibosti nastoupil k dozorcům vězeňského tábora Bratrství. Lágrů a vězňů tou dobou přibývalo, a tak si tam každý nováček u StB musel odbýt praxi: „No, to jsem protáhl hubu. O tom, že jsou tam koncentrační tábory pro politické vězně, si nevzpomínám, zda jsem věděl nebo ne. Chodil jsem sloužit na věže, špačkárny, jak se jim říká. Chodilo se na čtyřiadvacetihodinové služby, střídali jsme se na věži, tuším, po čtyřech hodinách. S vězni jsme prakticky nepřicházeli do styku. Jednou jsem se byl ze zvědavosti podívat do toho dolu, jak vypadá uran. Bylo mi trapně, když jsem šel třeba na oběd a vězni se přede mnou museli zastavit a sejmout čepici. To jsem se styděl,“ vypráví Vratislav Herold, který si na špačkárně odsloužil měsíc. Pak byl, jak říká, naštěstí převelen do jáchymovské oblastní kanceláře StB.

Hodnocení


Hodnotilo 0 lidí
Abyste mohli hodnotit musíte se přihlásit! 

Trasy

Komentáře

Žádné komentáře k příběhu.

Vratislav Herold

Vratislav Herold

Vratislav Herold se narodil v roce 1927 v Rakovníku. Během studia obchodní akademie ho nacistické okupační úřady přidělily na nucené práce do rakovnických keramických závodů. Pod vlivem romantických představ toužil zapojit se do odboje, na radu starší sestry však nakonec coby sedmnáctiletý mladík skončil jako člen Ligy proti bolševismu na zákopech. V roce 1948 odmaturoval na obchodní akademii a po absolvování vojenské služby u pohraniční stráže nastoupil do oddělení distribuce v nakladatelství Rudého práva. Vedle toho se věnoval svým celoživotním koníčkům, knihám a divadlu. V podniku podal žádost o místo kulturního referenta, neuspěl však, tak si „natruc“ podal přihlášku ke Sboru národní bezpečnosti. Protože neměl rád uniformy, žádal v roce 1952 o místo u civilní složky. Nejprve byl „na zkušenou“ přemístěn do městečka Jáchymov k dozorcům vězeňského tábora Bratrství. Poté byl roku 1953 již opět v Praze přidělen na 1. odbor 2. správy StB, tedy na kontrarozvědku, konkrétně na oddělení proti Rakousku. Měl na starosti československé špiony v zahraničních sběrných uprchlických táborech, později nastoupil do protiamerického oddělení s úkolem sledovat české spolky, které měly blízko k americkým organizacím (např. YMCA). Následovalo převelení na oddělení, kde měl na starosti sledování amerických diplomatů v Československu. Za svého působení u StB získal Vratislav Herold ke spolupráci více než sto spolupracovníků, například dnes známého historika Tomana Broda. Měl za sebou řadu úspěšných operací, např. pod krycím jménem ATOM. Podařilo se mu zverbovat majordoma amerického velvyslance, přes kterého chtěl dostat do soukromé pracovny velvyslance odposlouchávací zařízení. Po roce 1968 byl ze služby propuštěn, v roce 1970 neprošel prověrkami, jelikož odsuzoval vstup vojsk Varšavské smlouvy. V období normalizace našel zaměstnání ve skladu alkoholu, později se odstěhoval z Prahy a stal se účetním v jednom bytovém družstvu. Zemřel 9. prosince 2010.

Jáchymov, tábor Bratrství

Dostupné v: English | Česky

Dříve Štola saských šlechticů. Nové jméno dostala šachta v roce 1945 na počest pařížské Komuny. V letech 1950–1954 zde byl ústřední tábor jáchymovského lágru, kterým procházeli všichni nově příchozí vězni. Poté převzal funkci ústředního tábora Vykmanov. Z tábora Bratrství se nezachovalo téměř nic, štola slouží od roku 1974 jako úložiště radioaktivních odpadů.

Zadejte prosím Váš e-mail a heslo
Zapomenuté heslo
Změnit heslo
Zadejte prosím Váš e-mail a heslo