Vyvalte sudy, Američané jsou v Plzni!
Plzeň, kostel sv. Jana Nepomuckého
U redemptoristů · Klatovská třída 45, 301 00 Plzeň 3, Česká republika
  • Příběh
  • Místo
  • Kvíz

Američtí vojáci na mši

Dostupné v: English | Česky

Josef Vlach prožil konec války ve svém rodném městě Plzni a osobně se setkal s řadou amerických vojáků. Velice oceňoval přístup jejich důstojníků, kteří měli sloužit jako vzor pro prosté vojíny, do bojů šli vždy v jejich čele, a byli tak nejvíce vystaveni nepřátelským zbraním. O tomto příkladném přístupu svědčil prostý fakt – jejich helmy. Hodnosti důstojníků a poddůstojníků značily pruhy na jejich přílbách, které však byly nakresleny na zadní straně helmy. Aby mělo značení smysl, musel důstojník postupovat před svou jednotkou, vést ji. Pamětníci často vzpomínají na štědrost amerických vojáků a milostné vztahy s českými ženami, pan Vlach upozorňuje na opomíjený prvek jejich života – zbožnost: „Fantastické bylo vidět americké vojáky první neděli po 5. květnu v kostele u redemptoristů. Přišli tam ještě v přilbách, s puškami. Když klečel, držel si pušku, přílbu položenou vedle. Přivezli si s sebou vojenské kaplany, kteří se poznali jen podle malinkého křížku.“

Hodnocení


Hodnotilo 0 lidí
Abyste mohli hodnotit musíte se přihlásit! 

Trasy

Komentáře

Žádné komentáře k příběhu.

Josef Vlach

Josef Vlach

Narodil se 20. září 1919 v Plzni. Studoval Vysokou školu strojního a energetického inženýrství na Českém vysokém učení technickém. Během mobilizace v září 1938 se zapojil do činnosti Národní střelecké jednoty a ozbrojen střežil mosty za Plzní před sudetskými Němci. Jako student se dne 15. 11. 1939 účastnil pohřbu Jana Opletala a dne 17. 11. 1939 byl v Hlávkově koleji zatčen a transportován do koncentračního tábora Sachsenhausen, kde byl vězněn do června 1940. Po válce dokončil vysokoškolské vzdělání a dále se věnoval vědě. Do roku 1983 pracoval ve Výzkumném ústavu energetiky, poté ve Výzkumném ústavu palivoenergetického komplexu. Přednášel na Českém vysokém učení technickém.

Plzeň, kostel sv. Jana Nepomuckého

Dostupné v: English | Česky

Roku 1907 přišli do Plzně řeholníci redemptoristé a v letech 1908–1911 vybudovali na dnešním Chodském náměstí chrám v novorománském slohu. Roku 1936 k němu přibyla moderní konventní budova. Po rozpuštění řeholních řádů na začátku 50. let odešli z Plzně i redemptoristé. Klášter poté sloužil jako sídlo Veřejné bezpečnosti a je i v současnosti využíván Policií ČR. Protože Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele se do města již nevrátila, kostel se roku 2007 stal farním chrámem farnosti Plzeň-Bory.

Plzeň, kostel sv. Jana Nepomuckého

Na tomto místě

Američtí vojáci na mši

Američtí vojáci na mši

Josef Vlach
Zadejte prosím Váš e-mail a heslo
Zapomenuté heslo
Změnit heslo
Zadejte prosím Váš e-mail a heslo