Liberec-Reichenberg
Liberec, Krajská vědecká knihovna
Rumjancevova 1362/1, 460 01 Liberec, Česká republika
  • Příběh
  • Místo

Duše knihovny

Dostupné v: English | Česky | Deutsch | Polski

Liberecká knihovna je jen zdánlivě obyčejnou stavbou pro veřejnost. Ve skutečnosti stojíte před mnohovrstevnatým uměleckým dílem. Má mnoho autorů, ale hlavní autorkou a duchovní vůdkyní celého tvůrčího procesu byla Věra Vohlídalová. Zvláštní a neopakovatelná konstelace, kdy se v jeden okamžik protnuly potřeba nové knihovny, příběh konkrétního místa vybraného pro stavbu a také její osobní příběh, by však sama o sobě ještě nebyla ničím, pokud by Věra Vohlídalová neměla odvahu a energii pustit se za svou inspirací a nedokázala knihovnu vydupat ze země. Knihovna doslova dýchá životem a je snad nejsvětlejším bodem na mapě libereckého kulturního a společenského života. Vděčí za to svým pracovníkům a také silnému a nosnému příběhu, který jí do vínku dala právě Věra Vohlídalová. Příběh je součástí projektu Živá paměť Liberec Reichenberg, www.zivapamet-liberec.cz

Hodnocení


Hodnotilo 0 lidí
Abyste mohli hodnotit musíte se přihlásit! 

Trasy

Komentáře

Marcela Dekastellova
2019-03-26 15:00:25
Dobrý den paní vero dnes jsme byli na živé knihovně v liberci a dala jste mi velkou motivaci splnit si svůj sen !! Jste úžasná paní a nádherně se s vami povidalo ... Možná nevíte kdo jsem jsem ta holka co je u tety a ma rodice který se o mě nestaraji mám alkoholik a tata bezdomovec a chtěla bych být Kadernice a vy jste mi řekla že budu stylistka Díky vašemu příběhu si více věřím a začíná se mi zobrazovat moje cesta ... moc vám děkuji bylo to s vámi úžasné
Věra Vohlídalová

Věra Vohlídalová

Věra Vohlídalová se narodila 8. 2. 1942 v Londýně, kam se z Liberce na počátku druhé světové války před nacistickou okupací uchýlili její rodiče. Maminka byla německého původu a tatínek moravský socialista. Oba veřejně velmi angažovaní lidé – antifašisté. Právě z londýnského hostelu pro emigranty si Věra odnesla do celého života smysl pro různorodost kultur a přesvědčení o nezbytnosti chránit jejich práva. Po válce se maminka s Věrou vrátily do Liberce, tatínek ještě nějaký čas pracoval v Evropě pro Červený kříž. Návrat do kdysi německého srdce Sudet nebyl snadný. Aby čtyřletá Věra lépe zapadla do přísně českého prostředí, přestala ze dne na den mluvit německy, a to i se svou maminkou. Po střední škole se Věra rozhodla studovat na Institutu osvěty a novinářství Univerzity Karlovy obor knihovnictví, který se pro ni stal celoživotní vášní i osudem. Po dokončení studií v roce 1964 odešla pracovat do různých libereckých knihoven. Své schopnosti velmi dobře uplatnila jako vedoucí knihovny liberecké nemocnice, kde rozšířila nabídku odborných publikací, a to i zahraničních. Po roce 1989 odešla do Státní vědecké knihovny v Liberci (nyní Krajské vědecké knihovny v Liberci), kde jako ředitelka musela vyřešit problém pro knihovnu nedostatečných a nevyhovujících prostor. Díky její iniciativě a obrovskému úsilí se v roce 2001 podařilo veřejnosti otevřít do té doby u nás zcela nevídanou knihovnu, která se svou architektonickou koncepcí stala unikátem a nejnavštěvovanějším „obývákem Liberce“. Právě za tuto stavbu dostala mnoho ocenění, např. Kříž za zásluhy první třídy Spolkové republiky Německo (březen 2002), Zlatou medaili Technické univerzity v Liberci, ocenění saského Svazu knihovníků a Polského svazu knihovníků. Čtenáři deníku Liberecký den ji na podzim r. 2001 zvolili jednou z osobností Liberecka. V rámci skupiny 1000 žen byla v r. 2005 nominována na Nobelovu cenu míru. Iniciovala vznik Česko-německého fóra žen, jemuž předsedala. Po celý život se zajímá o veřejné dění, do kterého se stále zapojuje prostřednictvím různých iniciativ či sama za sebe. Je vdaná a má syna a dvě vnoučata.

Liberec, Krajská vědecká knihovna

Dostupné v: English | Česky | Deutsch | Polski

Energická dáma Věra Vohlídalová dokázala, vedena zázračnou intuicí, zkomponovat moderní veřejný prostor, ve kterém se proplétá mnoho kulturních odkazů a lidských příběhů.

Liberec, Krajská vědecká knihovna

Na tomto místě

Duše knihovny

Duše knihovny

Věra Vohlídalová
Zadejte prosím Váš e-mail a heslo
Zapomenuté heslo
Změnit heslo