Liberec-Reichenberg
Liberec, vlakové nádraží
Nádraží 344/1, Jeřáb, 460 07 Liberec, Česká republika
  • Příběh
  • Místo

Divoký sever

Dostupné v: English | Česky | Deutsch | Polski

Jan Šolc přišel do Liberce jako dítě hned po skončení druhé světové války a popisuje nadšené i velmi divoké časy osidlování kdysi bohatého města. Základem společnosti nové metropole severu se stala směs odvážných nadšenců, zlodějíčků i lupičů. Příznačně tenkrát vznikla i variace na známou lidovou píseň: „Ó Liberec, ó Liberec, ukrad jsem perskej koberec“. Stejně jako australská společnost vzešla z objevitelů, dobrodruhů a trestanců, s městem pod Ještědem to bylo podobné. Dnešní Liberec má podle Jana Šolce tuto dobrodružnou minulost takříkajíc v genech, ovšem s tím, že druhá a třetí generace Liberečanů už má ke svému městu vztah a začíná se o něj starat. V novém městě se projevuje nové vlastenectví – alespoň podle jeho studentů. Je to svého druhu nejdůležitější poválečná mise českých Liberečanů – nechovat se k městu jako k cizímu, ale přijmout je za své a chovat se podle toho. (Příběh je součástí projektu Živá paměť Liberec–Reichenberg, www.zivapamet-liberec.cz.)

Hodnocení


Hodnotilo 0 lidí
Abyste mohli hodnotit musíte se přihlásit! 

Trasy

Komentáře

Žádné komentáře k příběhu.

Jan Šolc

Jan Šolc

Narodil se 25. listopadu 1938 v Praze, ale po válce odešel s rodiči do Liberce. Jeho otec, humanisticky založený policejní lékař, se snažil pomáhat Němcům, kteří byli v Liberci internováni před odsunem. Následně byl otec v 50. letech odsouzen k dlouholetému věznění a konfiskaci majetku za velezradu. Jan Šolc vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a působil jako pedagog. Po nástupu tzv. normalizace pracoval dvacet let jako stavební montér. V letech 1989–1992 byl kooptován a následně zvolen do Federálního shromáždění ČSFR, stal se členem jeho předsednictva a předsedou branného podvýboru. Po roce 1989 působil jako vedoucí katedry společenských věd na Technické univerzitě v Liberci, přednášel zde etiku a působil jako předseda Akademického senátu TUL. V letech 1996–2000 byl poradcem prezidenta republiky Václava Havla. Jeho celoživotní láskou je skauting. Je ženatý a má dva syny.

Liberec, vlakové nádraží

Dostupné v: English | Česky | Deutsch | Polski

Centrální železniční stanice v Liberci byla postavena v městské části Jeřáb roku 1859, kdy byly otevřeny tratě do Pardubic a německé Žitavy. Nádraží prošlo dvěma velkými rekonstrukcemi: první se uskutečnila v roce 1900 před zahájením provozu na dráze do České Lípy, druhá pak v letech 2009-2011. Liberecké nádraží má pět nástupišť přístupných dvěma podchody.

Liberec, vlakové nádraží

Na tomto místě

Celé město odjelo vlakem

Celé město odjelo vlakem

Divoký sever

Divoký sever

Jan Šolc
Zadejte prosím Váš e-mail a heslo
Zapomenuté heslo
Změnit heslo