Liberec-Reichenberg
Liberec, Česká beseda
Na Rybníčku 143, 460 07 Liberec, Česká republika
  • Příběh
  • Místo

Narodit se v Reichenbergu, žít v Liberci

Dostupné v: English | Česky | Deutsch | Polski

Ve vyprávění Rudolfa Pilaře ožívá svět plný národnostního napětí mezi Čechy a Němci v době, kdy spolu ještě žili v jedné zemi a v jednom městě. Připomíná nám i násilný konec tohoto soužití, ohraničený z jedné strany válkou a nacistickým pokusem o likvidaci českého národa a z druhé strany vyhnáním Němců po válce. Sám Rudolf Pilař byl do střetu o to, kdo v této zemi smí zůstat, osobně zatažen, když byl jako jeden z mladých lidí narozených v roce 1924 „darován“ protektorátním ministrem školství Emanuelem Moravcem vůdci Třetí říše Adolfu Hitlerovi – jako pracovní síla pro válečné hospodářství. Po válce každodenní národnostní třenice mezi Čechy a Němci z Liberce zmizely, protože Němců tu zbylo jen pár. Přesto je krach česko-německého soužití jedním z důležitých odkazů libereckých dějin. Je to odkaz zcela aktuální – naučit se žít s „jinými“ v jednom městě, to se nás týká pořád, i když ti „jiní“ už nejsou Němci. (Příběh je součástí projektu Živá paměť Liberec–Reichenberg, www.zivapamet-liberec.cz.)

Hodnocení


Hodnotilo 0 lidí
Abyste mohli hodnotit musíte se přihlásit! 

Trasy

Komentáře

Žádné komentáře k příběhu.

Rudolf Pilař

Rudolf Pilař

Narodil se 22. června 1924 v Liberci do smíšené česko-německé rodiny. Otec byl truhlář, matka pocházela ze známého bednářského rodu Bucků z Jičína. Rodina bydlela v Lucemburské ulici v centru Liberce. Rudolf Pilař navštěvoval českou školku, pak německou základní školu a českou měšťanku. Patřil mezi první žáky, kteří přišli do nové školy v Komenského ulici v Liberci (v současnosti je zde pavilon P Technické univerzity). Dětství prožil v poklidu – mezi českými i německými dětmi, všechny si hrály společně. První národnostní spory začal vnímat po roce 1936. O dva roky později musel s rodiči z Liberce odejít, neboť jeho otec byl členem komunistické strany a němečtí spoluobčané rodině vyhrožovali. Rudolf Pilař se vyučil na Turnovsku, v dospělosti se však vrátil do Liberce, kde po celý život pracoval ve stavebnictví. Jeho život je spjat s aktivitami spolku Česká beseda v Liberci.

Liberec, Česká beseda

Dostupné v: English | Česky | Deutsch | Polski

Čechoněmec Rudolf Pilař, narozený do konfliktu a rozpadu česko-německé společnosti v tehdejším Reichenbergu, vypráví o češství, němectví a o událostech, které zformovaly osud jeho generace.

Liberec, Česká beseda

Na tomto místě

Narodit se v Reichenbergu, žít v Liberci

Narodit se v Reichenbergu, žít v Liberci

Rudolf Pilař
Zadejte prosím Váš e-mail a heslo
Zapomenuté heslo
Změnit heslo