Vyvalte sudy, Američané jsou v Plzni!
Plzeň, kino Elektra
Škroupova 1982/3, 301 00 Plzeň-Plzeň 3, Česká republika
  • Příběh
  • Místo

Vítání amerických vojáků

Dostupné v: English | Česky

Osvobozování Plzně v květnu 1945 sledovaly Ida Roučková, později Milotová, a její sestra ze třetího patra domu bývalého kina Elektra, kde bydlely s rodiči. „Poprvé jsme zahlédly americké vojáky, jak se pomalu plíží naší ulicí a hledají německé ostřelovače. Němci byli zalezlí ve vikýřích okolních domů a stříleli po nich. My jsme věděly, kde se Němci ukrývají, a snažily jsme se to naznačit americkým vojákům na ulici,“ vzpomíná pamětnice. Jeden z Američanů dívky v okně zahlédl a posunkem je požádal, jestli by je nepustily do bytu. „Za chvíli už stáli za našimi dveřmi,“ pokračuje ve vyprávění Ida Milotová. „Vzali jsme je dovnitř a každý se postavil k jednomu oknu ložnice, která směřovala do ulice. My jsme se musely schovat do koupelny. Začali střílet a za chvilku bylo ticho.“ S řadou amerických vojáků se Ida spřátelila a ještě dlouho po válce si vyměňovali dopisy. V Plzni chodila s vojáky tančit, navštěvovala s nimi filmová představení a zúčastnila se slavnostní večeře k ukončení války. Američané také byli častými hosty u Roučkových. Jeden voják Idě dokonce nabídl sňatek, ale ona odmítla. Nedokázala si totiž představit, že by s ním odešla do Spojených států.

Hodnocení


Hodnotilo 0 lidí
Abyste mohli hodnotit musíte se přihlásit! 

Trasy

Komentáře

Žádné komentáře k příběhu.

Ida Milotová, rozená Roučková

Ida Milotová, rozená Roučková

Narodila se roku 1928 v Karlových Varech, ale vyrůstala v Plzni, kde její otec pracoval na železnici. Vystudovala klasické gymnázium a po maturitě se provdala za válečného odbojáře Zdeňka Milotu, který po válce vystudoval vojenskou akademii a stal se vojákem z povolání. Poté, co odmítl vstoupit do KSČ, se stal terčem provokací vojenské kontrarozvědky a v roce 1953 byl i s manželkou zatčen. Kapitán Zdeněk Milota byl odsouzen k 22 letům vězení za trestné činy velezrady, vyzvědačství a rozkrádání národního majetku, Ida Milotová dostala 18 měsíců za neoznámení trestného činu. Ona byla propuštěna na amnestii v prosinci 1953, on až při vyhlášení další prezidentské amnestie o sedm let později.

Plzeň, kino Elektra

Dostupné v: English | Česky

Budova bývalého plzeňského kina Elektra stojí na křižovatce ulic Americká a Škroupova. Původní biograf tohoto názvu se sem přestěhoval v roce 1932. Větší z obou promítacích sálů Elektry byl se svými 750 místy druhým největším kinem v Československu. V budově kina se nacházely i soukromé byty. Jeden z nich v letech 1936-1950 obývala rodina pamětnice Idy Milotové. V přízemí kina byla restaurace, která za války sloužila i jako protiletecký kryt. V letech 1968-2007 se v kině Elektra každoročně konal plzeňský filmový festival Finále. K ukončení provozu biografu Elektra v roce 2006 přispělo především vybudování multikina Cinestar.

Plzeň, kino Elektra

Na tomto místě

Poprvé jsem přičichla k válce

Poprvé jsem přičichla k válce

bombardování Plzně za dr…
Vítání amerických vojáků

Vítání amerických vojáků

Ida Milotová, rozená Roučková
Zadejte prosím Váš e-mail a heslo
Zapomenuté heslo
Změnit heslo