Praha 3, Žižkov
jedna z barikád Pražského povstání · Husitská 7-11, 130 00 Praha 3, Česká republika
  • Příběh
  • Místo

Pamětní deska skauta Hauffa

Dostupné v: English | Česky

„Bylo po válce a my jsme se skauty bojovali na žižkovských barikádách. Končila mi zrovna služba, tak jsem předával pušku Otovi Košťálovi, kterému se říkalo Grizzly. Poručík nám povídá: ,Tři dobrovolníci na barikádu, zaházejte průchod.‘ Díval se přitom na mne. Tak jsem se přihlásil. Se mnou Vladimír Hauff a nějaký pán. Zahazovali jsme průchod a vtom začala střelba. Poručík na nás volal: ,Po jednom zpátky za barikádu!‘ První, který byl nejblíž, přelezl a nic se nestalo. Poručík řval: ,Další!‘ Stejně daleko od ní jsme stáli já i kamarád Vladimír Hauff. Vyrazili jsme stejně, jenže protože já byl vždycky hrouda a on sportovec, doběhl tam dřív. Když byl na hřebenu barikády, tak začala střelba. Volal jsem na něj, ať sleze dolů, myslel jsem, že se chce ve zmatku krýt. On tam zůstal ležet. Já ani nevím, jak jsem skočil za barikádu. Sundali jsme ho, měl čistý průstřel krku.“

Hodnocení


Hodnotilo 0 lidí
Abyste mohli hodnotit musíte se přihlásit! 

Trasy

Příběh není součastí žádné trasy.

Komentáře

Žádné komentáře k příběhu.

Jaroslav Staněk

Jaroslav Staněk

Jaroslav Staněk se narodil 16. února 1926 v Nové Cerekvi na Vysočině. Záhy se rodina přestěhovala na pražský Žižkov, tam Jaroslav navštěvoval obecnou školu, poté absolvoval gymnázium ve Dvořákově ulici a roku 1942 nastoupil na strojní průmyslovku v Betlémské ulici. V roce 1960 dokončil studia na fakultě strojní v Praze. Spolu s dalšími žižkovskými chlapci založili roku 1940 skautský oddíl. Skautské ústředí je registrovalo pod číslem 52. Krátce nato Němci skauting zakázali, a tak se museli uchýlit do ilegality. Během Pražského povstání se spolu se skauty zúčastnil bojů na žižkovských barikádách i v centru Prahy. Po válce vstoupil koncem února 1946 do KSČ. Pracoval například na Hlavní správě výchovy a osvěty MNO v Praze, na Vojenské inženýrské akademii na Smíchově, na oddělení pro plánování výzbroje MNO, na vojenském oddělení Úřadu předsednictva vlády, na Generálním štábu. A od 1968 do 1990 ve Výzkumném ústavu matematických strojů.

Praha 3, Žižkov

Dostupné v: English | Česky

Během prvních poválečných dní poblíž dnešní zastávky U Památníku vznikla jedna ze žižkovských barikád. Bojů o Prahu 3 se během Pražského povstání zúčastnili také skauti ze Žižkova, registrováni skautským ústředím v roce 1940 pod číslem 52. Bojovali proti německým vojákům, přestože se v té době vedly rozhovory o nenásilném předání moci a zániku protektorátu Čechy a Morava. Jeden z nich, Vladimír Hauff, zde padl.

Praha 3, Žižkov

Na tomto místě

Pamětní deska skauta Hauffa

Pamětní deska skauta Hauffa

Jaroslav Staněk
Zadejte prosím Váš e-mail a heslo
Zapomenuté heslo
Změnit heslo