Jáchymovské lágry
Eliáš II.
bývalý komunistický trestně pracovní tábor · 219, Jáchymov, Česká republika
  • Příběh
  • Místo
  • Kvíz

Korekce za víru v Boha

Dostupné v: English | Česky

Rudolf Duda jako člen adventistické církve odmítal v táboře Eliáš pracovat v sobotu, podle této církve je tento den považován za sváteční: „Ráno při apelu četli jména těch, kteří budou pracovat. Poslední jméno bylo moje! Tak jsem se nahlásil a řekl, že do práce nejdu. Otočil jsem se a běžel zpátky na barák. Bachař za mnou: ‚Co děláte? Všichni nastoupili a šli. V tom případě půjdete do korekce.‘ Tak jsem viděl poprvé korekci na Eliáši. Byla betonová s malými okýnky. Když mě dali dovnitř, byla tam tma, cítil jsem vlhko a byly tam trubky nahoře a dole trubky, tak tak že jsem se protáhl. Lehl jsem si, ale moc jsem toho nenaspal, ale unaven jsem byl. Ráno mě vyvedli, byl čerstvě napadaný sníh, což byla hrůza na oči. Zapotácel jsem se a spadl. Bachař do mě bouchl, tak jsem vstal. Vyšli jsme a najednou on říká: ‚Jděte doprava! Ven z lágru!‘ Já jsem zůstal stát. ‚Tam nesmím vstoupit!‘ Nadával, bouchl do mě a pak otevřel dveře a šli jsme do budovy bachařů. Vstoupili jsme do umývárny a bachař zařval: ‚Myjte ta umyvadla!‘ Já jsem stál, nešel jsem. Chytl mě a házel se mnou doleva doprava. Dával jsem pozor, abych neupadl na hlavu. Najednou se tam objevil velitel tábora a začal na bachaře řvát, co si to dovoluje. Na mě zařval: ‚Jděte ven!‘ A nechal mě venku stát.“

Hodnocení


Hodnotilo 0 lidí
Abyste mohli hodnotit musíte se přihlásit! 

Trasy

Komentáře

Žádné komentáře k příběhu.

Rudolf Duda

Rudolf Duda

Rudolf Duda se narodil 25. 5. 1929 v Košicích. Když mu bylo šest let, stala se jeho maminka, původně katolického vyznání, adventistkou. Rudolf Duda má dva mladší bratry – Dezidera a Emanuela. Všichni tři bratři působili jako kazatelé adventistické církve. V letech 1941–1949 vystudoval klasické gymnázium, v roce 1949 vystoupil z katolické církve a nechal se pokřtít. Po absolutoriu se rozhodl po vzoru svého bratra odjet do Prahy a studovat zde adventistický seminář. Škola biblických studií byla otevřena od roku 1946 v Praze-Krči. V roce 1950 však přišel zákaz adventistické církve a s ním i její zavření. Rudolf Duda se tedy po roce studií vrátil zpět do Košic, kde začal pracovat u Spišských železorudných dolů. Na podzim 1951, necelý rok po nástupu do dolů, přišel Dudovi povolávací rozkaz k leteckému útvaru v Levoči. Vojenská služba byla v té době pro adventisty zkouškou víry, která mnohdy ovlivnila jejich následující život. Za odmítnutí příkazu nastoupit do práce o sobotách byl Duda eskortován do Košické vojenské věznice, kde byl vsazen na samotku. Po několika týdnech byl odvezen na Špilberk, kde byl opět umístěn na samotku. Během pobytu na Špilberku byl Duda odsouzen vojenským soudem za neuposlechnutí rozkazu na tři roky nepodmíněně. Po odvolání mu byl trest snížen na jeden rok. Nedlouho po rozsudku byl převezen do Jáchymova do tábora Nikolaj a poté na Eliáš – odmítání práce v sobotu přinášelo další korekce. Propuštění z jáchymovských lágrů však pro Rudolfa Dudu neznamenalo začátek svobodného života. Nedlouho po svém propuštění se musel hlásit u PTP v Radvanicích u Ostravy, kde dva roky fáral na dolech Fučík 1 a 2. Na Silvestra roku 1953 došlo na dole k závalu, který Dudu rovněž zasáhl. Naštěstí byl včas nalezen a vyproštěn. V roce 1965 získal státní souhlas k činnosti biblický pracovník – kazatel, kterou chtěl vždy vykonávat. Dostal na starosti Moravské Slovácko, kde sloužil do května 1969, než byl přeložen jako učitel a preceptor do biblického semináře. Od roku 1970 sloužil jako kazatel adventistického sboru na pražských Vinohradech, kde i po odchodu do důchodu v roce 1989 dosud aktivně působí.

Eliáš II.

Dostupné v: English | Česky

TPT Eliáš II. byl vybudován na podzim roku 1950 přímo u dolu Eliáš, aby nahradil hygienicky nevyhovující tábor Eliáš I. Tábor byl však vystavěn narychlo a nedbale, hrbolatý povrch nebyl předem vůbec připraven. Navíc byl postaven na staré haldě silně radioaktivní hlušiny. Tábor Eliáš II. byl zrušen 1. dubna 1959.

Eliáš II.

Na tomto místě

Korekce za víru v Boha

Korekce za víru v Boha

Rudolf Duda
Zadejte prosím Váš e-mail a heslo
Zapomenuté heslo
Změnit heslo
Zadejte prosím Váš e-mail a heslo