Panenské Břežany, Lower Castle
Residence of the Reichsprotector Reinhard Heydrich · Hlavní 50, 250 70 Panenské Břežany, Czech Republic
  • Příběh
  • Místo

Pomáhala Židům Heydrichovi před nosem

Dostupné v: English | Česky

Helena Vovsová tajně chodila i přes přísný zákaz „Heydrišky“ (tak říkalo služebnictvo Heydrichové) s jídlem a dopisy do stájí, kde živořili terezínští vězni. „Jednou jsem nesla štangli salámu, zabalila jsem ji do zástěry a pronesla přes bránu. Jenomže mě zastavil esesák Hans, že mi chce dát nějaké prádlo na vyprání. Šli jsme alejí do zámku a Hans mi cestou povídá: ,Helena, ty moc mluvit s Židy!‘ Když jsme pak svazovali balíky prádla, Hans najednou udělal chňap a salám vyklouzl ze zástěry! Hans zvolal: ,Was ist das!?‘ Rychle jsem vysvětlovala, že je to můj salám, ne pro vězně.“

Hodnocení


Hodnotilo 0 lidí
Abyste mohli hodnotit musíte se přihlásit! 

Trasy

Příběh není součastí žádné trasy.

Komentáře

Žádné komentáře k příběhu.

Helena Vovsová

Helena Vovsová

Narodila se v roce 1926 v Praze. Když jí byly čtyři roky, rodina se přestěhovala do Panenských Břežan. Za války pracovala v dolním zámku jako pomocná zahradnice. Po smrti Reinharda Heydricha zůstala ve službách jeho ženy Liny. Po celou dobu obětavě pomáhala židovským i jiným vězňům, kteří na zámku museli pracovat. Nosila jim jídlo, léky, zprostředkovávala kontakt s rodinami.

Panenské Břežany, Lower Castle

Dostupné v: English | Česky

At the beginning of the Second World War, after the establishment of the Protectorate of Bohemia and Moravia, the owner of the castle, Ferdinand Bloch-Bauer, emigrated and the castle became a residence of both Reichsprotectors Konstantin von Neurath and Reinhard Heydrich. After Heydrich was assassinated in 1942, his wife Lina Heydrich with their children lived there till the end of the war. She run a big business there; she grew fruit and vegetables, let the trees in the park chop down, and sold the antlers to the button factory. She was employing Jewish prisoners from Terezín who lived in the castle, in miserable conditions.

Panenské Břežany, Lower Castle

Na tomto místě

Pomáhala Židům Heydrichovi před nosem

Pomáhala Židům Heydrichovi před nosem

Helena Vovsová
Zadejte prosím Váš e-mail a heslo
Zapomenuté heslo
Změnit heslo