Drahý příteli / Drogi przyjacielu
Malá úpa, celnice
252, Horní Malá Úpa, 542 21 Malá Úpa, Česko
  • Příběh
  • Místo

Na řízek s fízly

Dostupné v: English | Česky

Po zatčení spisovatele Jáchyma Topola a novináře Ivana Lampera 12. června 1988 kvůli pašování knih přes polskou hranici, převezla Veřejná Bezpečnost oba disidenty z polského vězení do vazby v Trutnově. Jáchym Topol vzpomíná, jak s nimi příslušníci zapředli žoviání rozhovor na téma budoucnosti Charty 77 a komunistického režimu: „Tak kluci, co myslíte, jak to s tím vaším Havlem bude?“ A tak jim mladí disidenti po pravdě odpověděli, jak vnímají právě probíhající perestrojku a uvolňování politické atmosféry v Rusku pod vedením Michaila Gorbačeva. „A já měl pocit, že to ty policajty skutečně zajímá,“ vzpomíná Jáchym Topol na bizarní rozhovor. „Že už nás nevnímají jen jako otravnej hmyz.“ Po chvíli příslušníkům diskusí nejspíš vyhládlo, protože disidenty pozvali na oběd do blízké restaurace. Tady pokračovali v politické debatě, když se Ivan Lamper nad řízkem s brambory najednou naklonil k Jáchymu Topolovi a řekl mu: „Představ si, že tu teď naši kamarádi uspořádají demonstraci za naše propuštění. Budou tu riskovat a skandovat hesla: 'Propusťe Lampera a Topola!' A teď nás tu uvidí, jak tu sedíme s fízlama a cpeme se.“

Hodnocení


Hodnotilo 0 lidí
Abyste mohli hodnotit musíte se přihlásit! 

Trasy

Komentáře

Žádné komentáře k příběhu.

Ivan Lamper

Ivan Lamper

V 80. letech disident, signatář Charty 77 a spoluzakladatel samizdatových časopisů Revolver Revue a Sport. Byl prvním šéfredaktorem týdeníku Respekt (1990 – 1994). V roce 1991 mu americký časopis World Press Review udělil cenu Editor of The Year. V Respektu pracuje dodnes jako editor.

Malá úpa, celnice

Dostupné v: English | Česky

 V roce 1856 nechal majitel maršovského panství hrabě Berthold Aichelburg postavit u hranice nízké dlouhé stavení s valbovou střechou a c. k. celnímu a finančnímu úřadu dům pronajal. Brzy se sem přestěhovala z Karpacze i pruská celnice. Pod jednou střechou celní úřady vydržely jen do prusko-rakouské války v roce 1866. Pruská celní správa se tehdy vrátila do Kowar a teprve 15. srpna 1923 byla dokončena na německé straně nová celnice. To pomohlo k otevření hraničního přechodu pro automobily 1. července 1924. Nejtěžší a nejsmutnější byl pro celnici a celníky rok 1938. Fanatičtí sudetští Němci 20. září československý celní úřad napadli a stanici vypálili. Přitom zavraždili zraněného strážmistra Eduarda Šimana. Tato událost se stala záminkou pro stejně ubohou pomstu v roce 1945. U celnice byli Čechy 28. května bez soudu zastřeleni starosta Horní Malé Úpy Maximilian Ruse, bývalý starosta Dolní Malé Úpy Johann Tasler, učitel Josef Patzelt, náhodně vybraní občané August Bönsch, Friedrich Buchberger, Johann Kirchschlager, Rudolf Purmann se synem Hermannem a jeho kamarád z Vratislavi. Posledním dvěma chlapcům bylo 17 let. Hranice po válce zůstala uzavřená až do roku 1961. Současná společná česko-polská celnice je z roku 1963. K poslednímu uzavření hraničního přechodu došlo při vyhlášení výjimečného stavu v Polsku v roce 1981. Po deseti letech závoru osobně zvedl a přechod znovuotevřel prezident Václav Havel. V roce 2014 tu byla otevřena Galerie Celnice.

Malá úpa, celnice

Na tomto místě

Zadejte prosím Váš e-mail a heslo
Zapomenuté heslo
Změnit heslo