Životem umučeného faráře Josefa Toufara
Zdeslavice
č. p. 18 – dům Toufarovy neteře Marie Pospíšilové · Zdeslavice 8, 584 01 Číhošť, Česká republika
  • Příběh
  • Místo
  • Kvíz

Máte v tom pěknej bordel!

Dostupné v: English | Česky

P. Josef Toufar zemřel 25. února 1950 ve věku nedožitých osmačtyřiceti let na přísně střeženém nemocničním pokoji luxusního sanatoria v Praze. Teprve po čtyřech letech, v létě 1954, je Toufarově neteři Marii Pospíšilové, která neúnavně pátrá po osudu svého strýce, oznámena strýcova smrt.

Stalo se to 20. července 1954, kdy do Zdeslavic přijel neohlášeně černý tudor. Paní Pospíšilová zrovna v kočárku na kraji vsi uspávala malého syna. Z auta vystoupili dva příslušníci StB, Šimek a Sirotek, a ptali se, kde ve vsi najdou Marii Pospíšilovou. Představila se jim a oni jí předali koženou náprsní peněženku a cibulové hodinky po strýčkovi se zprávou, že byl v roce 1950 následkem prasknutí žaludečního vředu operován, že tento zásah zůstal bez výsledku a pacient zemřel.

Karel Pospíšil, manžel Marie Pospíšilové, který ke skupince přišel, k nim rázně pronesl: „Jak to, že nám to oznamujete po tolika letech!?“ Odpověděli, že prý nějaký soudruh šel na školení a dovolenou a zapomněl poslat úmrtní oznámení. „To v tom teda máte pěknej bordel,“ pronesl pan Pospíšil. Marie Pospíšilová pak musela podepsat potvrzení sepsané narychlo na kousku papírového sáčku: „Potvrzuji, že jsem 20. 7. převzala od orgánů MV 1 hodinky z bílého kovu (kapesní) a jednu koženou náprsní tašku s různými potvrzenkami, které patřily mému strýci, zemřelému knězi P. Josefu Toufarovi. Zdeslavice, Pospíšilová.“ Poručík Sirotek ze Státní bezpečnosti v Praze druhý den napíše do zprávy: „Tímto lze považovat případ po stránce oficielní za uzavřený a s. Košařem uložen v archivu MV.“

Hodnocení


Hodnotilo 1 lidí
Abyste mohli hodnotit musíte se přihlásit! 

Trasy

Komentáře

Žádné komentáře k příběhu.

Marie Pospíšilová, rozená Toufarová (1927–2001)

Marie Pospíšilová, rozená Toufarová (1927–2001)

Pocházela z Arnolce, dcera Toufarova bratra Stanislava. Pracovala v kolínské nemocnici, od r. 1948 působila jako farní hospodyně na faře svého strýce P. Josefa Toufara v Číhošti. Po jeho únosu po něm neúnavně pátrala a psala žádosti na úřady. V padesátých letech ji sledovala Státní bezpečností, mohla pracovat pouze v podřadných zaměstnáních. V roce 1950 se přivdala do Zdeslavic za Karla Pospíšila. Od roku 1968 usilovala o exhumaci těla svého strýce a převezení do Číhoště, k čemuž za jejího života nedošlo. Zemřela 18. listopadu 2001.

Zdeslavice

Dostupné v: English | Česky

První písemná zmínka o Zdeslavicích pochází z roku 1415. Na návsi stojí kaple z roku 1877. Ze Zdeslavic pochází několik svědků pohybu křížku z 11. prosince 1949, tzv. číhošťského zázraku. Marie Pospíšilová, neteř Josefa Toufara, se sem přivdala v roce 1950.

Zdeslavice

Na tomto místě

Zadejte prosím Váš e-mail a heslo
Zapomenuté heslo
Změnit heslo
Zadejte prosím Váš e-mail a heslo