Životem umučeného faráře Josefa Toufara
Číhošť
škola · Číhošť 41, 582 87 Číhošť, Česká republika
  • Příběh
  • Místo
  • Kvíz

Režisér mě přesadil do první lavice

Dostupné v: English | Česky

Po Toufarově smrti 25. února 1950 rozhodl prezident Gottwald a ministři Čepička, Kopecký a Nosek, že číhošťského případu musí být propagandisticky co nejvíce a nejúčelněji využito. Následující dny a týdny plní noviny propagandistické články, inscenované fotografie, karikatury a prvomájové alegorické vozy zesměšňující číhošťský křížek a P. Toufara.

V režii Přemysla Freimana (scénář Jan Kliment) a v těsné spolupráci s StB vznikl v březnu 1950 lživý film Běda tomu, skrze něhož pokušení přichází (dnes exemplární učební pomůcka dokládající metody komunistické propagandy), který byl vyroben v rekordním počtu kopií a distribuován po celé republice. Filmový štáb pod vedením Freimana natáčel také v číhošťské škole. Filmaři vtrhli přímo do vyučování. Marii Barešové tehdy bylo deset let. „Přikázali nám, abychom psali slohové cvičení na téma číhošťský zázrak, což nám diktovali. Mělo to vypadat, jako že jsme to tak dělali z příkazu pana faráře Toufara, ale tak to ve skutečnosti nikdy nebylo. Pak nás nutili, abychom šli ke kostelu a zase nazpátek.“

Že nikomu z filmařů v Číhošti při natáčení nescházel „viník“ Josef Toufar, kterého za jeho nepřítomnosti veřejně obviňují a poplivávají, potvrdil později prokurátor Karel Čížek: „Při filmování prováděném v Číhošti státním filmem Toufar nebyl. Že přítomen nebude, to všichni účastníci odpovědní za film věděli předem. Bylo to zdůvodňováno orgány MV tím, že Toufar je nemocen zápalem plic a nemůže se proto zúčastnit.“ Přitom v té době byl Josef Toufar již potupně zakopán v hromadném hrobě v Praze-Ďáblicích.

Hodnocení


Hodnotilo 0 lidí
Abyste mohli hodnotit musíte se přihlásit! 

Trasy

Komentáře

Žádné komentáře k příběhu.

Marie Prášková, rozená Barešová (nar. 1939)

Marie Prášková, rozená Barešová (nar. 1939)

Narodila se a dosud žije v Číhošti. Její otec, František Bareš, patřil mezi spolupracovníky P. Toufara a jako člen místního národního výboru byl hlavním organizátorem úpravy okolí kostela v roce 1948. Byla žákyní P. Toufara v číhošťské škole a v březnu 1950 se účastnila jako školačka natáčení propagandistického filmu Běda tomu, skrze něhož pohoršení přichází. Pracovala jako kuchařka v Hotelu Sázavan ve Zruči and Sázavou a později v JZD Číhošť.

Číhošť

Dostupné v: English | Česky

V roce 1795 byla v Číhošti postavena dřevěná škola, která sloužila až do roku 1846. V tom roce byla vybudována uprostřed vsi nová, zděná budova základní školy. Budova měla dvě velké třídy a byt pro učitele. V roce 1900 byla dostavěna třetí třída. V dobách vysokého počtu obyvatel tato škola doslova praskala ve švech. Docházelo sem téměř 200 školáků. Škola byla v roce 2001 uzavřena a dnes slouží soukromým účelům.

Číhošť

Na tomto místě

Zadejte prosím Váš e-mail a heslo
Zapomenuté heslo
Změnit heslo
Zadejte prosím Váš e-mail a heslo