Životem umučeného faráře Josefa Toufara
Ledeč nad Sázavou
poliklinika, bývalý Okresní národní výbor · 28. října 478, 584 01 Ledeč nad Sázavou, Česká republika
  • Příběh
  • Místo
  • Kvíz

Držte hubu!

Dostupné v: English | Česky

Dne 30. ledna 1950 byl ve večerních hodinách v želivském klášteře zatčen opat Vít Tajovský v souvislosti s číhošťským zázrakem. Zatčení provedli jihlavští estébáci Josef Solař a Ladislav Novák – opata Tajovského vsadili do přistaveného šestimístného automobilu, ve kterém již seděla zatčená učitelka náboženství Růžena Převorová.

Opat Tajovský vzpomíná: „Když jsem dosedl, zavadil jsem o nějakou osobu, která začala křičet: ,Kam jste mne to odvezli, já chci domů k mamince.‘ Uvědomil jsem si, že je to ženský hlas, ale oni na ni: ,Držte hubu!‘– ,Já jsem nic neprovedla, jenom jsem říkala pravdu o Číhošti.‘“ Opat Tajovský poznal, že jedou do Ledče nad Sázavou. Na zadním dvoře ONV je přeložili do jiného vozu s dalším zatčeným v kauze pohybujícího se křížku, číhošťským kostelníkem Františkem Partlem.

„V Ledči jsme zastavili tam, kde je dneska poliklinika, tehdy to bylo ONV. Otevřely se dveře a přisedl ke mně postarší člověk v kožíšku, který se po chvíli představil jako kostelník z Číhoště. Zašeptal mi: ,Pane opate, vás zatkli taky? Našeho pana faráře odvezli v sobotu.‘“ Zatčení byli v Ledči předáni estébákům Janu Fousovi a Josefu Literovi. Všechny odvezli do Prahy, kostelníka Partla s opatem Tajovským do Valdic, kde probíhalo brutální vyšetřování. Instruktážní skupinu StB vedl Ladislav Mácha.

Hodnocení


Hodnotilo 1 lidí
Abyste mohli hodnotit musíte se přihlásit! 

Trasy

Komentáře

Žádné komentáře k příběhu.

Bohumil Vít Tajovský (1912–1999)

Bohumil Vít Tajovský (1912–1999)

Opat kláštera v Želivě se narodil v Klanečné u Havlíčkova Brodu. Vystudoval gymnázium v Havlíčkově Brodě a začal studovat kněžský seminář v Hradci Králové. V roce 1934 vstoupil do řádu premonstrátů v Želivě. Na kněze byl vysvěcen v roce 1937. Na gymnáziu v Humpolci vyučoval náboženství, filozofii, latinu a dějepis. Věnoval se práci s mládeží, především v Orlu a Skautu. Mezi jeho žáky patřil spisovatel Jan Zábrana či právník Karel Vašák. Dne 7. února 1948 byl zvolen želivským opatem. V souvislosti s číhošťským zázrakem byl zatčen a v monstrprocesu odsouzen ke 20 rokům vězení. V roce 1960 byl propuštěn na amnestii a mohl pracovat v dělnických zaměstnáních. Po krátkém veřejném působení v roce 1968 mu byla znovu zakázána kněžská služba a sledovala ho StB. Zapojil se do organizování podzemní církve a tajné řeholní formace. Po roce 1989 znovu stanul v čele obnovovaného želivského kláštera. Zemřel 11. prosince 1999, v den výročí číhošťského zázraku.

Ledeč nad Sázavou

Dostupné v: English | Česky

Budova okresního úřadu, později okresního národního výboru a dnes polikliniky byla vybudována při silnici směrem na Habrek v roce 1932 podle projektu významného českého architekta Josefa Chochola, mj. tvůrce kubistických domů v Praze. Josef Toufar je spojen s Ledčí nad Sázavou, do roku 1960 okresním městem, šťastně i tragicky. Za války se zde na protektorátních úřadech přimlouval za své mladé farníky, aby nemuseli na nucené práce do Německa; po válce patřil k iniciátorům vzniku zdejšího gymnázia. A v Ledči, v budově bývalého ONV, hned 28. února 1948 žádají místní komunističtí funkcionáři, s předsedou OAV NF Jaroslavem Konopkou v čele, Toufarovo přeložení ze Zahrádky. O necelé dva roky později, v lednu 1950, vychází z místního ONV, přesněji od jejích čelných přestavitelů (J. Konopka, F. Sláma), naléhání na Státní bezpečnost, aby byl kněz Toufar vyšetřen a v Číhošti učiněn pořádek. V Konopkově kanceláři na ledečském ONV pak 28. ledna 1950 proběhla taktická příprava, na které pražští a jihlavští estébáci za asistence ledečských i jihlavských soudruhů z KNV domluvili únos Josefa Toufara z číhošťské fary ve večerních hodinách.

Ledeč nad Sázavou

Na tomto místě

Zadejte prosím Váš e-mail a heslo
Zapomenuté heslo
Změnit heslo
Zadejte prosím Váš e-mail a heslo