Životem umučeného faráře Josefa Toufara
Zahrádka, hřbitov
Horní Paseka 40, 584 01 Horní Paseka, Česká republika
  • Příběh
  • Místo
  • Kvíz

Vaše děti toho budou jednou litovat

Dostupné v: English | Česky

Na poválečnou společenskou i politickou situaci reagoval Josef Toufar praktickým způsobem – především mu šlo o podchycení mladé generace, z níž by mohli vyrůst zodpovědní křesťanští laici, nesoucí a prosazující ideu svobody a demokracie. Založil proto v místě Sdružení křesťanské mládeže, do kterého se přihlásily bezmála tři stovky mladých lidí, se kterými organizoval různé kulturní akce.

To však byla také jedna z příčin, proč proti němu po komunistickém puči v únoru 1948 vystoupili v místě a na okrese (Zahrádka patřila do politického okresu Ledeč nad Sázavou) komunističtí funkcionáři – požadovali po hradeckém biskupu Píchovi, aby Toufara přeložil ze Zahrádky do jiné farnosti. Na podporu Josefa Toufara tehdy vznikla v Zahrádce a okolí petice, kterou podepsaly tři tisíce farníků, ale také lidé jiného vyznání, komunisté i občané stojící mimo církev.

„Otec Toufar byl velmi oblíben, s každým se zastavil, promluvil a kde mohl, pomohl,“ vypráví František Bělohradský, Toufarův blízký spolupracovník, aktivní křesťanský laik, jednatel místního Sdružení katolické mládeže. „Jezdil po úřadech a zařizoval pro farníky lecjaké záležitosti. Sám jsem slyšel, jak lidem, kteří se hlásili ke komunismu, řekl: ,Vaše děti toho budou jednou litovat, co jste zavedli za režim.‘ Proto musel naši zahrádeckou farnost opustit hned po únoru 1948.“ Jména Toufarových farníků můžete vyhledat na pamětních deskách zdejšího zahrádeckého hřbitova.

Hodnocení


Hodnotilo 0 lidí
Abyste mohli hodnotit musíte se přihlásit! 

Trasy

Komentáře

Žádné komentáře k příběhu.

František Bělohradský (1921–1998)

František Bělohradský (1921–1998)

Pocházel ze Zahrádky, kde také žil do samého konce existence obce. Poté se v roce 1975 přestěhoval s rodinou do Ledče nad Sázavou. Za války byl totálně nasazen ve Vídni, vyučil se obuvníkem. Po svém dědovi i otci se stal kostelníkem v chrámu sv. Víta v Zahrádce, později vypomáhal v kostele v Ledči. S P. Toufarem v r. 1945 spoluzaložil Sdružení katolické mládeže, jehož se stal jednatelem.

Zahrádka, hřbitov

Dostupné v: English | Česky

Obecní hřbitov byl na tomto místě založen v r. 1857 (před tím byl kolem kostela).Na vlastní náklady faráře J. Křivohlávka byla postavena kaple s márnicí, v r. 1937 doplněna zvonicí. Na hřbitově jsou hroby řady farníků, které v letech 1940 - 1948 pochovával P. Josef Toufar. Od r. 1972 je z hygienických důvodů na hřbitově zakázáno pohřbívat.

Zahrádka, hřbitov

Na tomto místě

Zadejte prosím Váš e-mail a heslo
Zapomenuté heslo
Změnit heslo
Zadejte prosím Váš e-mail a heslo