Životem umučeného faráře Josefa Toufara
Zahrádka, kostel sv. Víta
Horní Paseka 41, 584 01 Horní Paseka, Česká republika
  • Příběh
  • Místo
  • Kvíz

Vychovatel s podžírákem

Dostupné v: English | Česky

Když se P. Toufar dozvěděl, že Jindřich Vacek studuje v Hradci Králové na gymnáziu, při jedné příležitosti ho tam v roce 1940 navštívil a hned se rozhodl, že mu pomůže, neboť zjistil, že chlapec je polosirotkem. „Měl se mnou soucit, už jsem neměl otce. Přinesl mi něco na zub, což bylo za války velmi vítané, a podpořil mě značnou finanční částkou na školní potřeby a školné. Povzbuzoval mě, předal mi svou zahrádeckou adresu a pozval mě také na prázdniny do Zahrádky, kde působil jako kaplan.“

Jindřich Vacek se vydal do Zahrádky v srpnu 1941 na kole a pobyl tam týden. Toufarovi ministroval, pomáhal mu na faře, navštěvoval farníky: „Lidé ho měli rádi, všude ho srdečně vítali. P. Toufar také všem pomáhal, jak mohl. Jeden z jeho farníků třeba potřeboval posíci žito. A tak jsem viděl, jak si P. Toufar naklepal dlouhou obilní kosu, které říkal ,podžírák‘ a po mši jsme se vydali na pole. Já jsem dostal za úkol dělat povřísla. Práce zdárně pokračovala za veselého humoru P. Toufara.

Hodnocení


Hodnotilo 0 lidí
Abyste mohli hodnotit musíte se přihlásit! 

Trasy

Komentáře

Žádné komentáře k příběhu.

Jindřich Vacek (1927–2011)

Jindřich Vacek (1927–2011)

Rodák z obce Staj. V roce 1947 zakončil maturitní zkouškou studia na klasickém gymnáziu v Hradci Králové a poté mezi léty 1948–1950 absolvoval šest semestrů na teologickém učilišti v Hradci Králové. Jako polosirotka jej Josef Toufar finančně i morálně podporoval ve studiu. V roce 1950, po rušení hradeckého bohosloveckého učiliště, nenastoupil do komunisty kontrolovaného kněžského semináře, nýbrž do dělnického zaměstnání, ve kterém setrval až do důchodového věku. V 70. letech byl tajně vysvěcen na kněze. Od roku 1997 sloužil východní liturgii a angažoval se v Apoštolském exarchátu v řeckokatolické farnosti Jihlava.

Zahrádka, kostel sv. Víta

Dostupné v: English | Česky

Jednou z mála staveb, která dodnes v zatopené Zahrádce stojí, je původně románský kostel sv. Víta. Současná stavba byla založena po roce 1219 či 1225 a byla několikrát přestavována. Barokní přestavbu provedl Jan Leopold Donát v roce 1738. Na jižní straně lodi se dochoval původní románský portál z doby výstavby kostela. Josef Toufar tu působil mezi lety 1940–1948 a jeho zásluhou byla v roce 1944 do chrámu pořízena barevná vitrážová okna, dodnes zachovalá, a po válce navráceny německými úřady zabavené zvony.

Zahrádka, kostel sv. Víta

Na tomto místě

Zadejte prosím Váš e-mail a heslo
Zapomenuté heslo
Změnit heslo
Zadejte prosím Váš e-mail a heslo