Životem umučeného faráře Josefa Toufara
Zahrádka
Horní Paseka 41, 584 01 Horní Paseka, Česká republika
  • Příběh
  • Místo
  • Kvíz

Toufarův styl: za lidmi

Dostupné v: English | Česky

Karel Vrána byl od roku 1936 studentem Arcibiskupského gymnázia v Praze a domů do Zahrádky přijížděl hlavně o letních prázdninách. Ministroval P. Josefu Toufarovi při bohoslužbách a byl silně inspirován jeho příkladem a mužným chováním. „Já jsem v sobě sice zcela jasno neměl, ale co mě trošinku utvrzovalo v mém tehdy ještě hypotetickém a hledajícím povolání, byl jeho nový pastorační styl. Každá doba má svůj styl a starý děkan Schwaller byl ještě podmíněn rakousko-uherskou výchovou. Kdežto páter Toufar byl aktivnější, odcházel často do terénu, za lidmi, taky za mládeží. Když bylo potřeba, vypomohl ve žních, byl silný a zdatný, a tak jeho pomoc byla nejenom vydatná, ale taky vítaná.“ Karel Vrána v roce 1945 odešel studovat teologii do Říma a s P. Toufarem zůstal v korespondenčním spojení až do roku 1949. Do vlasti se po komunistickém puči už nesměl vrátit.

Hodnocení


Hodnotilo 1 lidí
Abyste mohli hodnotit musíte se přihlásit! 

Trasy

Komentáře

Žádné komentáře k příběhu.

Karel Vrána (1925–2004)

Karel Vrána (1925–2004)

Rodák ze Zahrádky, vystudoval v Římě teologii a filozofii na Lateránské univerzitě a v roce 1950 byl vysvěcen na kněze. Na pár let byl pak poslán jako mladý kaplan „na kopečky“, do zapadlých jihotyrolských kopců v diecézi Bolzano. Na salcburské teologické fakultě byl promován na konci padesátých let doktorem teologie za latinsky psanou disertaci o ekleziologii Štěpána z Pálče. Později vyučoval filozofii na univerzitách v Neapoli a Římě a jako rektor vedl od roku 1978 do roku 1992 českou kolej Nepomucenum, kterou v těžkých exilových i postkomunistických dobách zachránil pro české studenty. Stál u zrodu nejstaršího exilového vydavatelství „Křesťanská akademie Řím“, založeného v roce 1951. Po roce 1990 se vrátil do vlasti, přednášel, vedl vydavatelství a jako mecenáš podporoval řadu kulturních aktivit. Autor esejistických a teologických knih (Experiment křesťanství, Teilhard de Chardin, Dialogický personalismus aj.).

Zahrádka

Dostupné v: English | Česky

V těchto místech stávalo na řece Želivce městečko Zahrádka. První písemně doložená zpráva se objevuje v darovací listině českého krále Přemysla Otakara I. z roku 1219, který postoupil vyšehradské kapitule ves Zahrádku i s kostelem a přilehlým újezdem. Po osmi stech letech se historie této obce uzavřela – usnesením vlády z 27. 8. 1969 bylo rozhodnuto o likvidaci Zahrádky ležící v zátopové oblasti nově budované přehrady, která od roku 1972 zásobuje pitnou vodou Prahu a další obce. V nádrži je zakázáno koupání a provozování vodních sportů.

Zahrádka

Na tomto místě

Zadejte prosím Váš e-mail a heslo
Zapomenuté heslo
Změnit heslo
Zadejte prosím Váš e-mail a heslo