Jáchymovské lágry
Svornost
bývalý komunistický vězeňský tábor · Na Svornosti 91, 362 51 Jáchymov, Česká republika
  • Příběh
  • Místo
  • Kvíz

Rozhodl se pomoct

Dostupné v: English | Česky

V květnu 1952 nastoupil Miroslav Hampl jako dělník do dolu Svornost v Jáchymově. Bylo mu devatenáct let a po krátkém kurzu začal dělat kolektora. Zaměřoval aktivní rudu a určoval její těžbu. Předem byl upozorněn, že bude pracovat s těžkými zločinci. Postupem času pochopil, že tomu tak není. „Po krátké době jsem zjistil, že ti zločinci jsou ve většině případech političtí vězni.“ S mnohými vězni se seznámil a spřátelil. Poslouchal jejich životní příběhy a byl otřesen jejich osudem. Začal jim tedy pomáhat a navštěvoval jejich rodiny. „Asi dvakrát nebo třikrát jsem jim dovezl nějaké dopisy, balíčky nebo teplý oblečení.“ Spolu s dalšími civilními zaměstnanci se nakonec Miroslav Hampl zúčastnil organizovaného útěku vězně (Bohuslava Pánka). Útěk proběhl v době noční šichty, aby byl zjištěn až při ranním sčítání. „Jako civilní zaměstnanci jsme měli speciální legitimace. Vypůjčili jsme si jednu legitimaci a ještě s dalším civilem jsme vyvedli toho Pánka přes vrátnici ven. Přišli jsme k autobusu v Jáchymově a oni nastoupili a odjeli do Ostrova.“ Původně chtěl Miroslav Hampl utéct do zahraničí také. Nakonec tento úmysl odložil, protože se připravoval další útěk do ciziny. Toho už se ale nedočkal, protože v listopadu 1953 byl sám zatčen. O tom, jestli se Bohuslavu Pánkovi útěk do zahraničí podařil, se nikdy nedozvěděl.

Hodnocení


Hodnotilo 0 lidí
Abyste mohli hodnotit musíte se přihlásit! 

Trasy

Komentáře

Žádné komentáře k příběhu.

Miroslav Hampl

Miroslav Hampl

Narozen v roce 1932 v Křelově u Olomouce. Vždy chtěl cestovat, a tak šel roku 1947 studovat na obuvníka do Baťovy školy, neboť tam byla vyhlídka na práci v cizině. Komunistický převrat roku 1948 však veškeré cestovatelské plány zhatil. Po studiích byl pamětník vybrán do těžkého průmyslu na roční brigádu. Z nabídnutých možností se rozhodl pro jáchymovské doly, kde pracoval jako kolektor. Seznámil se tam s politickými vězni a všemožně se jim snažil pomáhat. Pomohl také k útěku vězni Bohuslavu Pánkovi. V listopadu 1953 byl Miroslav Hampl sám zatčen. Dne 22. září 1953 byl v Chebu odsouzen na tři roky za sdružování proti republice. Původní návrh zněl na velezradu a špionáž, při vynesení rozsudku však bylo přihlédnuto k jeho dělnickému původu. Byl poslán do tábora Ležnice v Horním Slavkově. Z nesnesitelných pracovních podmínek a šikany ho po čase vysvobodili přátelé vězni, kterým jako civilní zaměstnanec pomáhal. Díky jejich solidaritě začal plnit normy a zvýšily se mu příděly potravin. V září 1954 byl Miroslav Hampl podmínečně propuštěn na amnestii, jako bývalý politický vězeň měl však velké problémy s umístěním v zaměstnání. Nakonec šel pracovat do okresního stavebního podniku, kde zůstal až do důchodu. V roce 1987 jeho dcera Vladimíra s dítětem a přítelem emigrovala do Spolkové republiky Německo.

Svornost

Dostupné v: English | Česky

Podobně jako tábory Rovnost a Bratrství, byl i tábor Svornost vybudován pro retribuční vězně. V prosinci 1949 začal sloužit i pro politické a kriminální vězně. Cesta od tábora k šachtě vedla po nechvalně proslulých, tzv. mauthausenských schodech, obehnaných ostnatým drátem. Šachta Svornost patří k nejstarším jáchymovským dolům, který je dnes využíván pro lázně města Jáchymova.

Svornost

Na tomto místě

Rozhodl se pomoct

Rozhodl se pomoct

Miroslav Hampl
Zadejte prosím Váš e-mail a heslo
Zapomenuté heslo
Změnit heslo
Zadejte prosím Váš e-mail a heslo