Jáchymovské lágry
Jáchymov, důl Eduard
důl u tábora Nikolaj · Nové Město 51, 363 01 Jáchymov, Česká republika
  • Příběh
  • Místo
  • Kvíz

Oni to tady takhle zmrší!

Dostupné v: English | Česky

Po odsouzení za zločin velezrady a vyzvědačství na dvacet let byl František Zahrádka v listopadu roku 1951 při váze čtyřicet pět kilogramů uznán schopným práce v uranových dolech a přesunut z věznice na Borech do jáchymovského tábora Nikolaj. Pracoval jako pomocník lamače na šachtě Eduard. „Tam byl důlním pan Kosař a velmi brzo jsme se domluvili, on totiž pocházel ze Zlivy a já jsem byl Budějičák.“ Kosař byl komunista, ale hnusil se mu způsob zacházení s politickými vězni ze strany bachařů. „Když viděl, jak přivedli na šachtu adventisty nebo jehovisty, kteří odmítali pracovat v sobotu nebo vůbec, jak je postavili do drátů a oni tam stáli v mrazech tři dny, než popadali, tak Kosař, starej komunista z první republiky, říkal: ,Kdyby můj kluk řekl, že bude komunista, tak ho zabiju. Takové jsme přinášeli oběti a oni to tady takhle zmrší!‘“ Pro Zahrádku Kosař zařídil a propašoval na šachtu balíček z domova. V červnu 1952 byl František Zahrádka individuálně přesunut na tábor Vykmanov II a v tom okamžiku měl před sebou ještě více než deset let kriminálu.

Hodnocení


Hodnotilo 0 lidí
Abyste mohli hodnotit musíte se přihlásit! 

Trasy

Komentáře

Žádné komentáře k příběhu.

František Zahrádka

František Zahrádka

František Zahrádka se narodil 30. října 1930 v Děčíně. Jeho otec byl bývalým legionářem z italské fronty. V roce 1938 byla rodina v důsledku podpisu tzv. mnichovské dohody vyhnána z Meziměstí u Broumova a rozpadla se. František žil nějaký čas u cizí rodiny v železničním vagonu. Opět společně začali Zahrádkovi žít v Českých Budějovicích v roce 1942. Po válce se stal František Zahrádka členem 10. skautského oddílu v Českých Budějovicích a v roce 1948 se zapojil do protikomunistické činnosti (tisk a kolportování letáků). V roce 1949 převedl během čtyř cest přes hranice přibližně jedenáct osob. Dne 3. září 1949 byl zatčen příslušníky Obranného zpravodajství. V prosinci roku 1949 byl odsouzen na 20 let těžkého žaláře za velezradu a vyzvědačství. Prošel celkem jedenácti věznicemi a tábory. Během výkonu trestu byl často kázeňsky trestán. Navázal četná přátelství s mnoha významnými osobnostmi (např.: gen. Sedláček, gen. Paleček). František Zahrádka byl propuštěn 3. září 1962 a po poté pokračoval v práci v uranových dolech v Příbrami. V roce 1966 se oženil s Marií Voldřichovou a žili spolu 33 let až do její smrti, děti neměli. V roce 1968 založil spolu s Františkem Harlasem v Příbrami pobočku sdružení K 231. V roce 1990 spoluzakládal pobočku Konfederace politických vězňů v Příbrami. Podílel se na vybudování Muzea 3. odboje v Příbrami a Památníku obětem komunismu Vojna u Příbrami. Jeho láskou se stal jachting, běh na lyžích a putování po Šumavě. Prezident Františku Zahrádkovi udělil Řád T. G. Masaryka. „Dospěl jsem k přesvědčení, že odporovat zlu, pokud se cítíme být chlapy, musíme vždycky. Že někdy se to zdá, že to nikdy nebude vyhraný? No nemusí být.“

Jáchymov, důl Eduard

Dostupné v: English | Česky

Vězni přecházeli necelý kilometr z vězeňského tábora Nikolaj k šachtě Eduard svázáni k sobě lankem, tzv. „jáchymovským autobusem“. K dolu vedly schody, pod kterými je umístěna strojovna s těžní věží. Hlušina se zde již netěžila vozíky, ale „skipovým zařízením“. Fáralo se na tři směny, nejsilnější byla ranní od šesti do dvou. Dnes zde můžeme vidět například dva opěrné bloky ze železobetonu, které vzpíraly těžní věž proti tahu lan, nebo cáchovnu, místo, kde byly kanceláře a ošetřovna.

Jáchymov, důl Eduard

Na tomto místě

They Mess It Up Like This

They Mess It Up Like This

František Zahrádka
Útěk Zdeňka Otruby

Útěk Zdeňka Otruby

Jiří Málek
Zadejte prosím Váš e-mail a heslo
Zapomenuté heslo
Změnit heslo
Zadejte prosím Váš e-mail a heslo