Plzeň, pivovar Plzeňský Prazdroj
U Prazdroje 64/7, 301 00 Plzeň-Plzeň 3, Česká republika
  • Příběh
  • Místo

Kdo přijde dřív?

Dostupné v: English | Česky

Na konci války byl tehdy dvacetiletý Oldřich Babka přímým účastníkem událostí května 1945 v rodné Plzni. Na pokyn svého známého, odbojáře Karla Šindlera, hlídal spolu se třemi kamarády dům v místě dnešních Štruncových sadů, ve kterém byla ukryta ukořistěná vysílačka. Strážci vysílačky, z níž Šindler později odvysílal prohlášení „Svobodná Plzeň hovoří“, poslouchali výstřely, které přicházely přes řeku z areálu pivovaru, a se strachem čekali, zda přijdou Němci. Místo nich však přijeli Američané v obrněném voze: „Zastavili nedaleko pivovaru a otočili k němu věž tanku směrem. Pozorovali jsme je z asi stometrové vzdálenosti ze Štruncových sadů, schováni za terénní vlnou. Necítili jsme se jako hrdinové, protože ve městě i v pivovaru se stále střílelo. Kdyby místo Američanů přišli Němci, tak by nás utloukli.“

Hodnocení


Hodnotilo 0 lidí
Abyste mohli hodnotit musíte se přihlásit! 

Trasy

Příběh není součastí žádné trasy.

Komentáře

Žádné komentáře k příběhu.

Oldřich Babka

Oldřich Babka

Oldřich Babka se narodil 31. května 1925 v Plzni. Jeho otec pracoval u Státních drah a měl za sebou zkušenost italského legionáře z první světové války. Pamětník prožil dětství v Plzni na Letné a později na plzeňském Petrohradě. Studoval reálné gymnázium na Mikulášském náměstí. V roce 1943 byl spolu s několika spolužáky nuceně nasazen k Technische Nothilfe (TN) v Plzni. V jejích řadách se účastnil především budování protiletecké obrany města a okolí a ženijních prací, tedy odklízení následků útoků amerického letectva na Plzeň. Současně udržoval kontakt s rodinou a vrstevníky, mj. i s odbojovou skupinou Karla Šindlera „Kolo na Střele“. V závěrečných dnech války se jednotky TN ponechané bez dozoru rozpadly. Oldřich Babka se zúčastnil ochrany vysílačky ve Štruncových sadech, ze které Karel Šindler poprvé vysílal: „Svobodná Plzeň hovoří!“ Patřil k dobrovolníkům, kteří udržovali pořádek ve sběrném táboře Němců na Karlově. V polovině května 1945 odjel do Prahy a zapojil se do spontánního úklidu budov a kolejí Univerzity Karlovy. V září 1945 začal na vysoké škole v Praze studovat lesnictví. V roce 1948 se zúčastnil studentského průvodu na Pražský hrad, který rozehnala policie a Lidové milice. Oldřich Babka byl zatčen a týden držen ve Štefánikových kasárnách. Po propuštění mu revoluční výbor na škole doporučil odložit závěrečnou státní zkoušku. V roce 1948 se Oldřich Babka oženil s Věrou Krásnou a o dva roky později se jim narodila dcera Věra. Pamětník našel zaměstnání v Lesprojektu v Plzni. Později působil v komisi lidové kontroly krajského národního výboru. V roce 1968 musel výbor rezignovat a jeho členové upadli v nemilost. Tím také skončila pamětníkova kandidatura na členství v KSČ. Oldřich Babka těžko hledal zaměstnání. Nejprve dostal místo v Cenovém úřadu v Plzni a později pracoval v kontrolním oddělení Prefy Přeštice. Zde setrval až do důchodového věku.

Plzeň, pivovar Plzeňský Prazdroj

Dostupné v: English | Česky

Stavba pivovaru Plzeňský Prazdroj započala v září roku 1839 a byla dokončena o tři roky později. První pivo se zde uvařilo 5. října 1842. Jeho receptura je nyní známa a využívána po celém světě jako pivo plzeňského typu, právem nazývané podle místa svého zrodu. Rozsáhlý areál pivovaru Plzeňský Prazdroj tvoří komplex staveb, z nichž dvě – Jubilejní brána a Vodárenská věž – byly v roce 2008 zařazeny na seznam kulturních památek České republiky.

Plzeň, pivovar Plzeňský Prazdroj

Na tomto místě

Kdo přijde dřív?

Kdo přijde dřív?

Oldřich Babka
Zadejte prosím Váš e-mail a heslo
Zapomenuté heslo
Změnit heslo