Jáchymovské lágry
Jáchymov, kostel sv. Jáchyma a sv. Anny
třída Čs. armády 81, 362 51 Jáchymov, Česká republika
  • Příběh
  • Místo
  • Kvíz

Bezmocný farář

Dostupné v: English | Česky

V září roku 1951 politické vězeňkyně Irena Šimonová a její kamarádka Helena utekly. Využily toho, že je při práci v dole na cihlářskou hlínu nikdo nehlídá. Doufaly, že přes nedalekou hranici přejdou na Západ. Irena se cítila zoufalá a vyčerpaná, utíkala před nelidskými podmínkami komunistického žaláře, ve kterém strávila poslední dva roky a kde ji čekalo ještě 23 let. I příbuzní ji během útěku nechali na holičkách, a tak když šly kolem jáchymovského kostela, Irena, která nebyla nijak zvlášť věřící, zamířila dovnitř, aby tu našla morální posilu. Vyhledala kněze a bez vytáček ho informovala o důvodu své návštěvy. „Svěřila jsem mu, že jsem uprchlý vězeň,“ vypráví Irena Šimonová. „On jen sepjal ruce a celý zbělel a řekl, že mi nemůže nijak pomoci. Já jsem mu odpověděla, že od něho nečekám pomoc, že jen prosím, aby mi dodal trochu odvahy. A ten farář řekl, že ani na to nemá sílu. Tak jsem mu poděkovala a odešla jsem. Bylo to bezvýchodné. Pravděpodobně už ho měli podchyceného,“ domnívá se pamětnice. Cesta obou žen pokračovala, dokud je Pohraniční stráž už na území východního Německa nedopadla. Na útěku strávily uprchlice 11 dní. Při soudním procesu se později ukázalo, že farář uprchlé vězeňkyně neprozradil.

Hodnocení


Hodnotilo 0 lidí
Abyste mohli hodnotit musíte se přihlásit! 

Trasy

Komentáře

Žádné komentáře k příběhu.

Irena Šimonová

Irena Šimonová

Irena Šimonová, rodným příjmením Vlachová, se narodila v Ivanově 9. prosince 1929. Oba její rodiče pocházeli ze zámožných rodin, jejich manželství nebylo šťastné a bylo rozvedeno v roce 1945. Pamětnice vyrůstala ve Vyškově, zde zažila 2. světovou válku a následné osvobození města Rudou armádou. Kvůli neuspokojivé rodinné situaci po rozvodu rodičů odešla pamětnice do Prahy, kde byla jako neplnoletá pod dohledem otcova přítele, advokáta ve výslužbě Dr. Pekuláše. V té době studovala Lidovou univerzitu. Během studií se seznámila s Františkem Smrčkem, se kterým udržovala velmi silný, z její strany však pouze přátelský vztah. Po Smrčkově emigraci do západního Německa v roce 1948 se pamětnice jeho prostřednictvím zapojila do ilegální činnosti a snažila se pomoci lidem, kterým hrozila perzekuce komunistického režimu. V březnu 1949 se sama pokusila na Šumavě přejít hranice. Převáděč však pamětnici v lese opustil a útěk se nezdařil. Při zpáteční cestě vlakem do Prahy byla 21. března 1949 zatčena. Po krutých výsleších v Bartolomějské ulici v Praze následoval o Vánocích roku 1949 neveřejný soudní proces „Irena Vlachová a spol.“, dostala trest 25 let vězení. Byla umístěna do věznice v Praze na Pankráci a v roce 1951 odešla na práci do cihelny v Červených Pečkách. Odtud se společně se spoluvězeňkyní pokusila neúspěšně utéct do západního Německa. Policie ji dopadla a ona dostala ke svému trestu další 3 roky navíc. K výkonu trestu ji umístili do pardubické věznice. Zde se jejími spoluvězeňkyněmi staly osobnosti jako Růžena Vacková, Dagmar Šimková, Jiřina Štěpničková, Julie Hrušková a další. Na amnestii v roce 1960 byla Irena Šimonová propuštěna. Odešla k matce do Karlových Varů a žila tam do roku 1968. Provdala se a založila rodinu. Během pražského jara se podílela na založení KAN v Karlových Varech. V srpnu 1968 emigrovala s manželem do Nizozemí. Založila zde úspěšnou firmu podnikající v oblasti oděvů a módy. Dnes žije střídavě v Praze a v Nizozemsku.

Jáchymov, kostel sv. Jáchyma a sv. Anny

Dostupné v: English | Česky

První luteránský kostel v českých zemích. Pozdně gotická stavba zasvěcená patronům města byla realizována v letech 1534–1540 stavitelem Hanušem Koppem za účasti políra Wolfa Müllera z Ostrova a kameníka Jörga z Bamberka. Byl postaven v obdobném stylu jako městské kostely v Mostě a v dalších krušnohorských horních městech. Po bitvě na Bílé hoře byl kostel uzavřen a v roce 1624 vysvěcen na katolický chrám. Kardinál František Tomášek udělil kostelu 8. listopadu 1987 statut poutního místa při tradičních mariánských poutích. Ty původně směřovaly do zaniklého kláštera kapucínů na Mariánské. Roku 1992 byla dokončena dlouholetá rekonstrukce chrámu a poté byl znovu vysvěcen pražským světícím biskupem Františkem Lobkowiczem.

Jáchymov, kostel sv. Jáchyma a sv. Anny

Na tomto místě

Bezmocný farář

Bezmocný farář

Irena Šimonová
Zadejte prosím Váš e-mail a heslo
Zapomenuté heslo
Změnit heslo
Zadejte prosím Váš e-mail a heslo