Všeruby, památník
památník obětem železné opony · 184, Všeruby, Česká republika
  • Příběh
  • Místo
  • Kvíz

Převaděčská síť Oty Tulačky

Dostupné v: English | Česky

Ota Tulačka, otec Milady Pabiánové, vytvořil po komunistickém převratu významnou převaděčskou síť, díky níž přešli do zahraničí např. velitel 310. stíhací perutě RAF (Royal Air Force) plk. Alexander Hess, Ivana Tigridová či kancléř prezidenta Beneše Jaromír Smutný.

Tulačka pracoval v Praze, kde domluvil a připravil převod. Poté autodopravce z Kdyně převezl uprchlíky z Prahy až do příhraniční obce Všeruby, kde si je převzali příslušníci Sboru národní bezpečnosti a přešli s nimi hranice. Všichni zúčastnění velmi riskovali, o čemž svědčí i fakt, že stejní strážmistři, kteří pomáhali při převodech, byli Státní bezpečností využíváni pro tzv. akci Kámen, tedy falešné hranice.

Hodnocení


Hodnotilo 0 lidí
Abyste mohli hodnotit musíte se přihlásit! 

Trasy

Komentáře

Žádné komentáře k příběhu.

Milada Pabiánová, rozená Tulačková

Milada Pabiánová, rozená Tulačková

Narodila se 1. června 1936 jako nejstarší dcera úředníka kdyňských přádelen Oty Tulačky, který po nástupu komunistů k moci v únoru 1948 zorganizoval významnou převaděčskou síť. V září 1949 otce zatkla Státní bezpečnost a v květnu 1950 mu státní soud vyměřil za zločin velezrady a vyzvědačství trest doživotního vězení. Tulačka prošel věznicemi na Pankráci, ve Valdicích, v Leopoldově a na Mírově a na svobodu se dostal až po amnestii v roce 1964. Milada se vyučila zámečnicí a absolvovala část studia na střední průmyslové škole strojní. Studium musela předčasně ukončit a nastoupila do práce, aby pomohla matce uživit malé bratry. Od roku 1955 až do odchodu do důchodu v roce 1991 pracovala v Kdyňských strojírnách. Provdala se za Jaromíra Pabiána, který byl podobně jako její otec politickým vězněm odsouzeným za převádění lidí přes hranice.

Všeruby, památník

Dostupné v: English | Česky

Památník obětem železné opony se nachází mezi obcemi Všeruby a Hájek u benzinové pumpy, nedaleko státní hranice. Památník vytvořil sochař Jiří Šlégl pro Konfederaci politických vězňů Domažlice. Jedná se o seskupení několika balvanů, které symbolizují zápas proti totalitnímu režimu. V jejich středu je umístěna schránka se seznamem obětí železné opony. Na památníku je vytesán nápis: „Na paměť těch, kteří v letech 1948–1989 při přechodu hranice položili životy. Političtí vězni Domažlice.“ Monument slavnostně odhalil účastník druhého a třetího odboje gen. Josef Buršík dne 28. 9. 1996. Každý rok v září se zde koná pietní vzpomínka.

Všeruby, památník

Na tomto místě

Převaděčská síť Oty Tulačky

Převaděčská síť Oty Tulačky

Milada Pabiánová, rozená Tu…
Zadejte prosím Váš e-mail a heslo
Zapomenuté heslo
Změnit heslo
Zadejte prosím Váš e-mail a heslo