Podolský most
stanoviště americké armády v květnu 1945 · 29, 397 01 Temešvár, Česká republika
  • Příběh
  • Místo

Američané za demarkační linií

Dostupné v: English | Česky

Richard Praus z klubu Buddies Písek zažil válku jako dítě, ale osvobození města Američany si dobře pamatuje a od chvíle, kdy padl komunismus a ideologická tabu, snaží se význam americké armády při osvobozování Československa rehabilitovat. Jedním z památných míst, na kterou zaměřil svou badatelskou pozornost, je Podolský most přes Vltavu, kudy od dubna 1945 prchaly tisíce Němců před postupujícími Sověty do americké zóny. Protože se Rudá armáda na postupu od východu zpozdila, požádala Američany, aby překročili demarkační linii a most uzavřeli. To se stalo 7. května 1945, kdy most zajistili tankisté 35. praporu 4. obrněné divize několika obrněnými vozy a tanky Sherman. Vyčkali zde čtrnáct dní do příchodu Rudé armády. "Dne 6. května 2000 členové klubu Buddies Písek ve spolupráci s Military Car Club Plzeň umístili k mostu pamětní desku k 55. výročí této události a doplnili jsme ji informační tabuli, která popisuje celou tehdejší situaci. Mezi neblahé události spojené s Podolským mostem patří zločiny proti lidskosti, jichž se zde po převzetí stanoviště dopustili Rusové na německých civilistech,“ dodává Richard Praus.

Hodnocení


Hodnotilo 0 lidí
Abyste mohli hodnotit musíte se přihlásit! 

Trasy

Příběh není součastí žádné trasy.

Komentáře

Žádné komentáře k příběhu.

Richard Praus

Richard Praus

Narodil se 25. května 1933 v Písku a tam také zažil konec druhé světové války. Jeho otec byl ředitelem lesnické školy a po válce odešel i s rodinou do Ústí nad Labem. Richard tam maturoval na gymnáziu a po absolvování základní vojenské služby nastoupil do městského štábu civilní obrany. V roce 1964 se přestěhoval do Prahy, kde pracoval jako odbytář v národním podniku Potrubí. Po revoluci v roce 1989 se začal soukromě věnovat napravování obrazu minulosti. Díky jeho úsilí vzniklo v Písku několik památníků připomínajících podíl americké armády na osvobození Československa v roce 1945. Podařilo se mu také zachránit unikátní soubor fotografií ze dnů osvobození, jejichž autorem je písecký fotograf Vladimír Langhans. Prausova badatelská a dokumentační činnost vyústila v založení občanského sdružení Buddies, které tyto aktivity zastřešuje.

Podolský most

Dostupné v: English | Česky

Most přes řeku Vltavu byl postaven v letech 1939-1943. V květnu 1945 ho obsadila americká armáda, aby tudy nemohly do Písku dál proudit zástupy německých vojáků i civilistů. Podolský most byl nejzazším stanovištěm Američanů za demarkační linií.

Podolský most

Na tomto místě

Zadejte prosím Váš e-mail a heslo
Zapomenuté heslo
Změnit heslo