Leštnice
obec vysídlená v 50. letech · L8156, 3844, Rakousko
  • Příběh
  • Místo

Dvakrát vysídlená vesnice

Dostupné v: English | Česky

Rodina Josefa Cejpka přišla do Leštnice po válce v rámci osidlování pohraničí. Začali hospodařit na opuštěném hospodářství po odsunutých Němcích. Po šesti letech, v roce 1951, však byli nuceni svůj nový domov opustit. Leštnice byla zahrnuta do zakázaného hraničního pásma a určena k likvidaci. Na rozdíl od německých předchůdců si Cejpkovi s sebou směli vzít movitý majetek. Odvezli si jej na koňském povozu do nedalekých Slavonic, kde se usadili. Dobytek a zemědělské stroje připadly JZD v Maříži. Josef Cejpek se na místo, kde stávala Leštnice a které považoval téměř za své rodiště, mohl podívat až po bezmála 40 letech. Při bližším pohledu mohl ještě rozeznat hráz bývalého návesního rybníku, studánku v jedné ze zpustlých zahrad, propadlé sklepy zbořených domů a další jen málo viditelné ruiny ukryté v porostu plevelných keřů a rumišť.

Hodnocení


Hodnotilo 0 lidí
Abyste mohli hodnotit musíte se přihlásit! 

Trasy

Příběh není součastí žádné trasy.

Komentáře

Žádné komentáře k příběhu.

Zakázané pohraniční pásmo

Zakázané pohraniční pásmo

Zakázané pásmo byl úzký pruh území podél československé státní hranice s Rakouskem a Spolkovou republikou Německo, který vznikl na základě Ustanovení o pohraničním území z 28. dubna 1951, jímž se rozdělilo dosavadní hraniční pásmo na dvě zóny. V zakázaném pásmu se muselo veškeré civilní obyvatelstvo do konce dubna 1952 vystěhovat a opuštěné vesnice byly na základě Výnosu ministerstva vnitra 16. srpna 1952 odstraněny v rámci demoliční akce, která proběhla mezi léty 1953 a 1957.

Leštnice

Dostupné v: English | Česky

V padesátých letech 20. století došlo v českém pohraničí k vysídlení a následnému zbourání několika stovek obcí, osad a samot, které se nacházely v nejbližším okolí československé státní hranice s Rakouskem a se Spolkovou republikou Německo. Jedním z takto postižených míst byla také Leštnice (německy Lexnitz) u Slavonic. V této malé vesnici stálo několik stavení kolem návsi s malým rybníkem. Její dominantou byla malá dřevěná kaplička. Dnes je Leštnice téměř zapomenutá jako mnoho dalších vesnic, které podlehly demolicím z důvodu vzniku zakázaného pohraničního pásma.

Leštnice

Na tomto místě

Dvakrát vysídlená vesnice

Dvakrát vysídlená vesnice

Zakázané pohraniční pásmo
Zadejte prosím Váš e-mail a heslo
Zapomenuté heslo
Změnit heslo