Zyndranowa
38-454 Ropianka, Polsko
  • Příběh
  • Místo

Spali jsme na odřezaných rukách a nohách

Dostupné v: English | Česky

V Zyndranowé Jozef poprvé uviděl svou budoucí ženu Věru. V bílém plášti a s pilkou v ruce na něj udělala ohromný dojem. Do vesnice sváželi vojáky i civilisty potrhané od min, kterých bylo v okolí plno: „A ona tou pilkou ty košťály, ty hnáty odřezávala,“ líčí sugestivně pan Jozef. Amputované končetiny házeli do jakéhosi kumbálku, který shodou okolností posloužil Jozefovi a jeho vojákům jako nocležiště: „V noci, co můžeš vidět… Mysleli jsme, že to jsou haluze ze stromů. My jsme na tom spali do rána, na těch rukách a nohách odřezaných!“

Hodnocení


Hodnotilo 0 lidí
Abyste mohli hodnotit musíte se přihlásit! 

Trasy

Příběh není součastí žádné trasy.

Komentáře

Žádné komentáře k příběhu.

Jozef Citterberg

Jozef Citterberg

Jozef Citterberg se narodil 26. ledna 1921 na Slovensku v obci Beňuš, Gašparovo, okres Brezno nad Hronom. Od června do prosince 1939 byl na zemědělských pracích v Meklenbursku v Německu. V říjnu 1942 nastoupil vojenskou službu ve slovenské armádě. Byl vycvičen spojařem – jako šifrant a radiotelegrafista. Poté byl poslán do Sovětského svazu na Krym, kde pracoval jako radiotelegrafista. V dubnu 1944 neuposlechl rozkaz k ústupu se slovenskou armádou a přešel i s radiostanicí na sovětskou stranu. Následovala cesta za postupující československou zahraniční armádou, do které konečně v Kamenci Podolském vstoupil. Po výcviku a absolvování důstojnické školy se stal velitelem spojovací čety dělostřeleckého pluku 3. brigády československé zahraniční armády. S dělostřeleckým plukem se účastnil Karpatsko-dukelské operace, Jaselské operace i osvobozování Československa. V armádě také se seznámil se svou budoucí manželkou, zdravotnicí Věrou Větrovcovou. V roce 1946 odešel do civilu, ale v letech 1951–1953 byl znovu povolán. S manželkou se usadili ve městě Miroslavi, kde žije dodnes. Po válce spravovali místní hotel a potom pan Citterberg pracoval ve strojní traktorové stanici až do svého odchodu do důchodu v roce 1990.

Zyndranowa

Dostupné v: English | Česky

Zyndranowa je vesnice na hranicích Polska se Slovenskem. V současnosti zde žije kolem 140 obyvatel. Ve vsi je kostel a také muzeum lidové kultury. V 1944 se v okolí vesnice Zyndranowa odehrávaly těžké boje mezi vojskem SSSR, později i Svobodovy armády a německým wehrmachtem známé pod názvem Karpatsko-dukelská operace.

Zyndranowa

Na tomto místě

Miny byly všude

Miny byly všude

Josef Bürger
Spali jsme na odřezaných rukách a nohách

Spali jsme na odřezaných rukách a nohách

Jozef Citterberg
Zadejte prosím Váš e-mail a heslo
Zapomenuté heslo
Změnit heslo