Babice
obec spjatá s významným politickým procesem padesátých let · Babice, Česká republika
  • Příběh
  • Místo

Osud rodiny Plichtových

Dostupné v: English | Česky

Ludmila Vondráčková, roz. Plichtová, žila v Šebkovicích na Třebíčsku s rodiči a dvěma bratry, Antonínem a Stanislavem. Otec byl soukromý zemědělec, za druhé světové války působil v protinacistickém odboji. Oba bratři paní Vondráčkové se zapojili do odbojové skupiny Ladislava Malého. Známým babickým událostem předcházelo zatčení pátera Drboly a tato skupina se rozhodla potrestat viníky jeho zatčení. Během schůze místních funkcionářů, která se konala ve škole večer 2. července 1951, Malý spolu s Antonínem Mityskou vtrhli dovnitř. Bratři Plichtové hlídkovali před budovou školy. Během střelby zahynuli tři muži a jeden byl zraněn. „Noc po střelbě v Babicích (3. července 1951) jsem byla na návštěvě u přátel v obci Cidlina, kteří skrývali mého otce. Když se ráno rozednívalo, podívala jsem se z okna, v obci zastavil autobus, otevřely se vepředu i vzadu dveře a vyskákalo strašně moc milicionářů. Autobus byl z Jihlavy. Rychle přijeli, během jedné noci. Obsadili barák. Mě našli samozřejmě hned, byla jsem v pokoji. Postavili mě ke stromu, jeden mě hlídal se samopalem, druzí prohledávali barák. Tátu našli až odpoledne, byl schovaný někde v seně. Mě od Stehlíků odvezli do želetavské školy na výslech. Jenže já toho moc nevěděla. Věděla jsem jen, kam mě bratři zavedli a co mi řekli. Vůbec jsem nevěděla, že táta dělal odboj proti komunistům. Takže jsem nic nemohla prozradit. Ze Želetavy mě odvezli do vyšetřovací vazby v Jihlavě, kde jsem byla dva týdny až do 14. července 1951. Odtud jsem putovala na práci na státní statek do Ploskovic u Litoměřic.“ Jeden z bratrů Ludmily Vondráčkové, Antonín Plichta, byl zastřelen při přestřelce dne 3. července 1951 v žitném poli u Bolíkovic. Druhý bratr, Stanislav Plichta, byl tehdy těžce zraněn a zajat Státní bezpečností. V květnu 1952 byl popraven. Otec Ludmily, Antonín Plichta st., přestože se o vraždách dozvěděl až po činu a neschvaloval je, byl odsouzen za trestné činy velezrady, sabotáže a napomáhání vraždě. Perzekuováno režimem bylo celé příbuzenstvo rodiny Plichtových. Případ Babice dodnes obklopuje spousta nevyřešených otázek.

Hodnocení


Hodnotilo 0 lidí
Abyste mohli hodnotit musíte se přihlásit! 

Trasy

Příběh není součastí žádné trasy.

Komentáře

Žádné komentáře k příběhu.

Ludmila Vondráčková a akce Babice

Ludmila Vondráčková a akce Babice

Ludmila Vondráčková, roz. Plichtová, se narodila 26. listopadu 1933 v Šebkovicích, okr. Třebíč. Studovala hospodyňskou, později zemědělskou školu v Jaroměřicích nad Rokytnou. Jejím otcem byl Antonín Plichta, soukromý zemědělec, který se za druhé světové války zapojil do domácího odboje, založil partyzánskou skupinu Lenka – JIH a ukrýval parašutisty z výsadku Spelter. V období třetí republiky byl politicky činný v lidové straně. Po únorovém převratu roku 1948 se otec a bratři Stanislav a Antonín zapojili do třetího odboje. Bohužel, navzdory varováním uvěřili údajnému odbojáři Ladislavu Malému a začali s ním spolupracovat. Role Ladislava Malého není zcela jasná, vystupoval jako agent CIC, který v Československu organizuje domácí odboj. Ze CIC ale utekl se zpronevěřenými penězi, projevoval se jako bájivý lhář, alkoholik a vůbec jako dosti labilní osobnost. Dne 2. července 1951 Malý spolu s Antonínem Mityskou zabil v tamní škole tři funkcionáře Místního národního výboru v Babicích. Bratři Plichtové mezitím hlídali před školou. Po činu se ukryli v žitném poli u Bolíkovic, necelé dva kilometry od Babic. Tam byli 3. července 1951 dopadeni. Při přestřelce byl zabit Antonín Pichta. Stanislav Plichta byl těžce raněn, zajat Státní bezpečností a převezen do nemocnice v Brně. Na následky zranění ochrnul. V únoru 1952 byl odsouzen k trestu smrti a v květnu 1952 popraven. Ladislav Malý měl být podle oficiální verze KSČ také zabit v žitném poli, pamětnice jej ale po několika letech potkala a poznala v Litoměřicích. Vraždy komunistických funkcionářů (případ Babice) byly vládnoucí mocí využity k rozsáhlému zásahu proti katolické církvi (Malému pomáhali někteří faráři) i proti soukromým zemědělcům na Českomoravské vrchovině. První ze soudních procesů k babickému případu se konal již 12. července 1951, k trestu smrti byl odsouzen také otec pamětnice Antonín Plichta st., který o plánech Malého nevěděl a s vraždami nesouhlasil. Poprava byla vykonána 3. srpna 1951 v Krajské soudní věznici v Jihlavě. Popraven byl také Antonín Mityska a dalších pět osob. Ludmila Plichtová byla s matkou vystěhována z Šebkovic, s dalšími ženami, jejichž muži byli uvězněni, byly odvezeny na státní statek v Ploskovicích u Litoměřic, kde musely pracovat. Veškerý majetek jim byl zabaven. V Trnovanech, kde pracovala, se Ludmila seznámila se svým budoucím manželem a po svatbě roku 1955 společně odešli do Klatov, kde pamětnice pracovala v zemědělství a později v mlékárně. Její matka Ludmila Plichtová st., která byla rodinnou tragédií velmi zasažena, žila u ní až do své smrti.

Babice

Dostupné v: English | Česky

Dne 2. července 1951 byli v Babicích na Třebíčsku zavražděni tři funkcionáři místního národního výboru (T. Kuchtík, B. Netolička a J. Roupec). Pachatelé byli dopadeni druhého dne v nedalekém poli u Bolíkovic. Podle tehdejšího tisku šlo o teroristy vedené americkým agentem Ladislavem Malým. Vraždy se pro komunistický režim staly záminkou pro diskreditaci a později likvidaci kněžích a také soukromých zemědělců v kraji, kde byl značný odpor proti kolektivizaci. Byly zatčeny desítky lidí a ve vykonstruovaných procesech odsouzeni k vysokým trestům včetně trestů smrti. 

Babice

Na tomto místě

Osud rodiny Plichtových

Osud rodiny Plichtových

Ludmila Vondráčková a akce …
Zadejte prosím Váš e-mail a heslo
Zapomenuté heslo
Změnit heslo