Přestavlky u Přerova, zámek
sídlo salesiánského gymnázia · Přestavlky 24, 750 02 Přestavlky, Česká republika
  • Příběh
  • Místo

Akce K

Dostupné v: English | Česky

Tzv. Bartolomějská noc řeholníků, která se odehrála v noci ze 13. na 14. dubna 1950, zastihla Miloslava Franka v salesiánském gymnáziu v Přestavlkách u Přerova. Zásahu předcházel měsíční dohled StB. „Kolem polovičky března přijeli estébáci a měli vládní výnos, že dodávají do našich domů správce, který se bude starat o finanční podporu našich baráků. Zmocněnec nedělal nic zvláštního, ale pozoroval situaci. Tipoval si lidi, kdo co znamená, jaký je, kdo je představený, kdo podřízený atd. Chodili jsme všichni v klerikách a on nepoznal, kdo je kdo. Když za měsíc přišli, věděli už dobře, kdo je představený a koho mají odvézt.“ Představení pak byli odvezeni do internačních táborů v Želivi a v Oseku, studentům byla nabídnuta možnost vstoupit do generálního semináře v Litoměřicích. „Tajně jsme se dostali za páterem Zinkem, který byl prorektorem univerzity v Olomouci, a ten nám řekl: ‚Do semináře nechoďte, a kdyby vás tlačili, tak řekněte, že tam půjdete, a potom nenastoupíte.‘ Tak jsme to potom taky udělali.“

Hodnocení


Hodnotilo 0 lidí
Abyste mohli hodnotit musíte se přihlásit! 

Trasy

Příběh není součastí žádné trasy.

Komentáře

Žádné komentáře k příběhu.

Akce K

Akce K

Akce K je název pro nezákonnou násilnou likvidaci klášterů a mužských katolických řeholních řádů, která proběhla v komunistickém Československu v dubnu 1950. Předcházel jí monstrproces Machalka a spol. s představiteli řádů, což mělo celou akci ideologicky odůvodnit před veřejností. Během akce bylo v Československu zlikvidováno 219 řeholních domů a internováno 2376 řeholníků, fakticky byl zabaven movitý i nemovitý majetek řeholí (u nemovitého majetku k tomu formálně došlo až později). Důsledkem celé akce byly mimo jiné obrovské škody na kulturním dědictví národa – mnohé klášterní stavby byly vydány napospas chátrání, či dokonce cíleně ničeny, zmizela řada vzácných tisků a byl rozkraden cenný movitý majetek, například starobylý nábytek a podobně. Krátce poté následovala podobně koncipovaná, ale mnohem pozvolnější akce R, namířená proti ženským řádům. Akce B měla vést k formální likvidaci všech řádů, už se však z větší části neuskutečnila. Pro první noc, během níž byly přepadeny a zlikvidovány kláštery, se vžilo též pojmenování Bartolomějská noc řeholníků.

Přestavlky u Přerova, zámek

Dostupné v: English | Česky

Salesiáni začali své působení v Čechách v roce 1927. Zakládali salesiánské domy, včetně salesiánského gymnázia v zámku v Přestavlkách u Přerova, který byl otevřen v červenci 1948. Jednalo se o vyšší gymnázium, přípravku na teologické studium. Gymnázium bylo uzavřeno během tzv. Akce K, při násilné likvidaci klášterů a řeholních řádů v noci ze 13. na 14. dubna 1950 (někdy také označována jako Bartolomějská noc řeholníků). Působilo zde 10 pedagogů a vychovatelů. Salesiáni v zámku zřídili vlastní kapli, zasvěcenou Božskému Srdci Páně. Přestavlcký ústav byl v majetku arcibiskupství a místní studenti zůstali pod dozorem StB až do začátku prázdnin. Před samotnou Akcí K byl ústav již měsíc pod dohledem StB a při razii byli pak představení řádu odvezeni do internačních táborů.

Přestavlky u Přerova, zámek

Na tomto místě

Akce K

Akce K

Akce K
Zadejte prosím Váš e-mail a heslo
Zapomenuté heslo
Změnit heslo