Filipova Hora
rozcestí · 1902, 344 01 Tlumačov, Česká republika
  • Příběh
  • Místo

Hraniční pásmo - vstup zakázán i okupantům

Dostupné v: English | Česky

V srpnu 1968 sloužil Dalibor Plšek jako důstojník na pohraniční rotě v Maxově. Když přijela sovětská vojska na hranici hraničního pásma mezi vesnice Mlýneček a Filipovu Horu, jel tam a upozornil velitele sovětské jednotky, že dál nesmí pokračovat. Vysvětlil mu význam cedule „Hraniční pásmo. Vstup jen na povolení“ a zeptal se, jestli mají Sověti toto povolení, tzv. bumážku. Když Rus odvětil, že nemají, Dalibor odpověděl, že za hraniční pásmo odpovídá Pohraniční stráž, nic se tam neděje a okupační vojáci se mají vrátit do vnitrozemí. Rusové skutečně poslechli a odjeli.

Hodnocení


Hodnotilo 0 lidí
Abyste mohli hodnotit musíte se přihlásit! 

Trasy

Příběh není součastí žádné trasy.

Komentáře

Žádné komentáře k příběhu.

Dalibor Plšek

Dalibor Plšek

Narodil se 4. října 1939 ve Zlíně. Vyučil se vrtačem naftových a plynových sond. Od roku 1958 sloužil v Pohraniční stráži. Absolvoval poddůstojnickou školu v Lipové u Šluknova a Vojenské učiliště Pohraniční a Vnitřní stráže v Bruntálu. Poté působil u 9. brigády Pohraniční stráže v Domažlicích, prošel několika pohraničními rotami - Lesní Louka, Bystřice, Maxov, dělal také proviantního důstojníka u brigády v Domažlicích. Kvůli kritickému postoji ke vstupu vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR v roce 1968 byl při prověrkách vyloučen z KSČ a v říjnu 1973 propuštěn z Pohraniční stráže. Poté pracoval jako řidič v n. p. Zelenina Plzeň a od roku 1980 jako bezpečnostní referent v Okresním ústavu národního zdraví v Domažlicích. V roce 1990 znovu nastoupil k Pohraniční stráži (transformováno na Útvar ochrany hranic), na velitelství v Domažlicích zastával funkci zástupce pro sociální a personální záležitosti a tiskového mluvčí. Po zrušení Pohraniční stráže Dalibor přešel v roce 1992 k Cizinecké policii. V roce 2000 odešel do důchodu.

Filipova Hora

Dostupné v: English | Česky

Malá vesnice v prostoru Českého lesa, nyní administrativně náleží pod obec Tlumačov.

Filipova Hora

Na tomto místě

Hraniční pásmo - vstup zakázán i okupantům

Hraniční pásmo - vstup zakázán i okupantům

Dalibor Plšek
Zadejte prosím Váš e-mail a heslo
Zapomenuté heslo
Změnit heslo