Vikýřovice, Baptist prayer house
Šumperská 272, 788 13 Vikýřovice, Czech Republic
  • Poveste
  • Loc

Zatčený kazatel

Disponibil în: English | Česky

Již od roku 1949 podléhal baptistický sbor ve Vikýřovicích přísnému státnímu dohledu. Místní kazatel Vilém Pospíšil byl v únoru 1955 zatčen a následně ve vykonstruovaném procesu odsouzen ke třem a půl roku vězení a konfiskaci třetiny majetku. Karel Jersák, člen sboru, na událost vzpomíná: „Našeho kazatele Pospíšila zavřeli, protože známým do Polska napsal, aby se sem přistěhovali, že v Šumperku je několik textilních továren. Byli to tkalci a našli by zde snadno uplatnění. Jenže komunisté z toho udělali špionáž, že prozrazuje do ciziny, jaký jsou tu továrny.“ Vilém Pospíšil nemohl práci kazatele vykonávat ani léta po svém propuštění, místo toho pracoval jako dělník v Eternitových závodech v Šumperku. „Dostal práci jenom v Eternitce a to byl jeho konec, ve výrobě se používal azbest. Pracoval na tři směny a onemocněl.“

Hodnocení


Hodnotilo 0 lidí
Abyste mohli hodnotit musíte se přihlásit! 

Trasee

Neinclus în niciun traseu.

Comentarii

Niciun comentariu deocamdată.

Karel Jersák

Karel Jersák

Narodil se v roce 1924 v obci Nowa Wole v blízkosti Zelowa v Polsku. Je potomkem pobělohorských emigrantů, kteří se v okolí Zelowa usadili na počátku 19. století. Patří k nemalé části těchto Čechů, kteří v devadesátých letech 19. století přijali za svou baptistickou církev. Po vzniku Československa se část exulantů vrátila do země svých předků. Mezi nimi i Jersákovi, kteří se společně s dalšími rodinami v roce 1925 usadili v německé obci Vikýřovice (něm. Weikersdorf). Tam si vlastními silami vystavěli baptistickou modlitebnu, která se za první republiky stala centrem českého živlu v obci a okolí. Za války byla většina baptistických rodin vysídlena do vnitrozemí. Místní kazatel Teofil Malý zahynul v Osvětimi. Jersákovi žili od roku 1941 až do konce války u příbuzných v Zábřehu. Za komunismu bylo celé společenství pod bedlivým dozorem církevních tajemníků. V únoru 1955 byl zatčen místní kazatel Vilém Pospíšil, který byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen na tři a půl roku vězení a byla mu zkonfiskována třetina majetku. Zatčen a odsouzen byl také bratr pamětníka Vilém, který byl kazatelem v Kroměříži. I v této těžké době se Karel Jersák zapojil do života sboru. Byl jedním ze státem schválených laických kazatelů, předsedou sboru a vedl nedělní školu. Vzpomíná, že každou změnu nebo hosta musel hlásit církevnímu tajemníkovi. I když se v těchto funkcích nedostal do větších problémů, vždycky byl život s vírou za komunismu problém a rodina zažila nemálo ponížení ze strany režimu. Dcera Jarmila s rodinou nakonec raději emigrovala do Kanady. Dnes Karel Jersák žije s manželkou stále ve Vikýřovicích a stejně jako celý život se aktivně účastní života místního baptistického sboru.

Vikýřovice, Baptist prayer house

Disponibil în: English | Česky

The Baptist congregation in Vikýřovice was established by the descendants of Czech Post-1620 exiles after returning to their homeland in 1925, and it became the first Protestant congregation to be established by re-emigrants in Czechoslovakia. The people were exiles coming from Zelowa in Poland and from Volhynia in the Soviet Union, coming back to their forefathers' homeland during the period of the First Republic. A big part in this was played by the Constance Union headed by the Evangelical pastor Bohumil Radechovský, who came from Bohemia and who was pastor of the Czech Evangelical Reformist congregation in Zelow from 1909 to 1919. Shortly after their arrival the exiles built this Baptist prayer house with their own hands - it serves its purpose to this day.

Vikýřovice, Baptist prayer house

Despre acest loc

Arrested preacher

Arrested preacher

Karel Jersák
Introduceţi adresa de e-mail şi parola
Parolă uitată
Schimbare parolă