Habroveč
pomník strážmistra Karla Kněze · 35520, 538 51 Vrbatův Kostelec, Česká republika
  • Příběh
  • Místo

Muž, který věděl příliš mnoho

Dostupné v: English | Česky

Vrchní strážmistr Karel Kněz, velitel četnické stanice ve Vrbatově Kostelci, byl spoluzakladatelem a členem pardubické odbojové skupiny Čenda. Díky němu fungovala po celé jaro 1942 vysílačka Libuše. „Radiotelegrafistovi Jiřímu Potůčkovi zajišťoval klid na vysílání,“ vypráví Knězova vnučka Alena Mergl Kučerová. „Potůček vysílal vždy v noci mezi 22. a 5. hodinou. Můj dědeček došel pochůzkou na jedinou příjezdovou cestu k místu vysílání a tam strážil. I díky němu se při celkovém hodnocení odeslaných zpráv Potůček stal jedničkou mezi všemi radisty skupin vysazených v protektorátu.“ Gestapo však začalo kolem Ležáků, kde skupina Čenda působila, stahovat smyčku. Vysílačka Libuše po varování opustila ležácké údolí 18. června 1942, ve stejný den, kdy gestapo odhalilo úkryt aktérů atentátu na Reinharda Heydricha v pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze. Začalo období hromadného zatýkání a poprav, které se nevyhnulo ani Pardubicku. Dne 23. června byl zatčen ležácký mlynář a člen odboje Jindřich Švanda. Karel Kněz věděl, že kruté výslechy by nemusel on ani členové jeho rodiny vydržet, a rozhodl se jednat. „V noci se rozloučil se svou ženou a pohledem i se syny Karlem a mým tatínkem Jaroslavem,“ vzpomíná na poslední chvíle svého dědečka Alena Mergl Kučerová. „Odešel do Habrovče k Doležalovým, což byli jeho přátelé, a řekl jim, že se kvůli prozrazení bude muset zastřelit, protože by ho čekaly těžké výslechy, a takto spíš uchrání rodinu a spolupracovníky. Zároveň je poprosil, aby se postarali o manželku a děti, až tady nebude.“ Karel Kněz se zastřelil 22. června 1942.

Hodnocení


Hodnotilo 1 lidí
Abyste mohli hodnotit musíte se přihlásit! 

Trasy

Příběh není součastí žádné trasy.

Komentáře

Žádné komentáře k příběhu.

Odbojová skupina Čenda

Odbojová skupina Čenda

Členy skupiny, která vznikla na Pardubicku už v roce 1939, byly téměř tři desítky obyvatel místních vesnic, mezi nimi ležáčtí občané Čeněk Bureš a mlynář Jindřich Švanda s rodinou. Do odbojové činnosti byli zapojeni také četníci z Vrbatova Kostelce v čele s Karlem Knězem. Skupina shromažďovala zbraně a výbušniny využívané při těžbě v nedalekém lomu. Pomáhala rodinám zatčených a šířila ilegální tiskoviny. Začátkem roku 1942 začala spolupracovat s členy výsadku Silver A z Londýna. Jedním z úkolů této skupiny speciálně vyškolených parašutistů, složené z kapitána Alfréda Bartoše, rotmistra Josefa Valčíka a radiotelegrafisty Jiřího Potůčka, bylo zajištění rádiového spojení s Londýnem. Skupina disponovala vysílačkou s krycím jménem Libuše, která byla postupně ukryta na několika místech včetně ležáckého mlýna. Dne 24. června 1942, čtrnáct dní po lidickém masakru, obklíčil Ležáky policejní pluk pod vedením gestapa. Němci shromáždili obyvatele vesnice a převezli je do pardubického Zámečku, kde bylo 33 dospělých ještě téhož dne popraveno. Jedenáct ležáckých dětí bylo odesláno do plynových komor a dvě byly dány na převýchovu do Německa, odkud se po válce vrátily. Ležáky byly srovnány se zemí.

Habroveč

Dostupné v: English | Česky

Na návrší mezi obcemi Habroveč a Louka na Skutečsku se 22. června 1942 před rozedněním zastřelil vrchní strážmistr z Vrbatova Kostelce Karel Kněz, který se obával prozrazení poté, co v zimě a na jaře 1942 jistil radiotelegrafistu Jiřího Potůčka ze skupiny Silver A při vysílání do Londýna.

Habroveč

Na tomto místě

Muž, který věděl příliš mnoho

Muž, který věděl příliš mnoho

Odbojová skupina Čenda
Zadejte prosím Váš e-mail a heslo
Zapomenuté heslo
Změnit heslo