Praha 1, Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
Šporkova 321/12, 118 00 Praha-Praha 1, Česká republika
  • Příběh
  • Místo

Zatkli matku Bohumilu

Dostupné v: English | Česky

Helena Nováková se po druhé světové válce rozhodla vstoupit k boromejkám. Klášter na Malé Straně vedla generální představená řádu matka Žofie Bohumila Langrová, která se nejednou dostala do konfliktu s komunistickým režimem, mj. pro jeho snahu odstranit dosud významnou roli řeholních sester v péči o slabé a nemocné. Sestry boromejky působily v Nemocnici pod Petřínem. „Matka Bohumila byla žena rázná, inteligentní, nebojácná. Mnoho kněží muselo tehdy pracovat u Pomocných technických praporů, kde neměli možnost sloužit mši svatou. Chodívali k nám v neděli odpoledne jako návštěvy nemocných a tajně u nás měli bohoslužby. Dostali také najíst a něco do kapsy. Matka se nebála oponovat ani ministru zdravotnictví Plojharovi. Vystoupila na veřejné schůzi řeholních představených, kdy šlo o přijetí státních platů podle kvalifikace a odsloužených let. Znamenalo to peněžní dávky stejné pro všechny, avšak sestry tento krok vnímaly jako pokus rozbít a zrušit řeholní společenství. Budeš brát státní plat, jsi státní zaměstnanec, stát bude mít právo poslat tě, kam chce. Po této bouřlivé schůzi tušila, že ji zavřou.“ Matka Bohumila byla také napojena na síť katolických intelektuálů, kněží a publicistů, kteří se snažili vzdělávat mládež. Ve skupině působil také P. Otto Mádr, tehdy už hledaný státní policií, a řada dalších kněží, kteří měli v úmyslu ilegálně uprchnout za hranice. Matka Bohumila byla zatčena 25. ledna 1952.

Hodnocení


Hodnotilo 0 lidí
Abyste mohli hodnotit musíte se přihlásit! 

Trasy

Příběh není součastí žádné trasy.

Komentáře

Žádné komentáře k příběhu.

Helena (Richardis) Nováková

Helena (Richardis) Nováková

Helena Nováková se narodila 3. prosince 1928 v Rozseči u Nové Říše. Její otec byl učitel. Rodina se brzy přestěhovala a Helena nastoupila do školy v Malém Pěčíně u Dačic. Následně absolvovala reálné gymnázium Otakara Březiny v Telči. Za války bylo gymnázium v Telči uzavřeno, proto odešla studovat do Třebíče. Navštěvovala spolek Orel. Vzpomíná na mnichovské události, česko-německé vztahy na Vysočině, první mírové dny na Dačicku. Po válce odešla do kláštera, kde nejprve učila tělesnou výchovu v klášterní škole. Také začala studovat na pedagogické fakultě. V roce 1949 dostala řeholní šat a jméno - sestra Richardis. Klášter Boromejek na Malé Straně vedla matka Bohumila Žofie Langerová, která byla v lednu 1952 zatčena. Spolu s ní i otec Josef Zvěřina. Soud proběhl v březnu 1952 v Brně. Ve svých vzpomínkách se věnuje například otci Josefu Zvěřinovi, otci Otu Mádrovi, doktoru Brojovi, kaplanu Kubátovi a mnoha dalším.Taktéž postupu komunistů proti církvi. Sestra Richardis pomáhala v nemocnici v Táboře, později byla spolu s ostatními sestrami přesunuta do továrny u Trutnova (závod Libeč, Texlen). V továrně pracovala tři roky, později pomáhala jako hospodyně. V roce 1968 absolvovala v Olomouci kurz pro katechety. Dále pobývala v Moravských Budějovicích (Dům sv. Antonína) a Znojmě (Charitní domov Znojmo-Hradiště). Dnes žije v Praze.

Praha 1, Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Dostupné v: English | Česky

V polovině 19. století zakoupily dva malé domky pod strahovskou zahradou sestry z Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a vybudovali zde nemocnici. Sestry se staraly nejen o nemocné, ale působily také ve školách a různých sociálních ústavech v Praze i dalších českých a moravských městech. Po převzetí moci komunisty v roce 1948 byl v Československu vliv církve násilně omezen. V prosinci roku 1951 byla zatčena generální představená řádu sv. Karla Boromejského Matka Bohumila. Spolu s ní i kněz Josef Zvěřina. Asi tři týdny se skrýval u sester boromejek v nemocnici Pod Petřínem i kněz Otto Mádr, který byl zatčen v lednu 1952. V noci ze 14. na 15. srpna 1952 musely sestry svou činnost v nemocnici Pod Petřínem ukončit. Majetek kongregace byl zestátněn. Staré sestry byly soustředěny do charitních domovů a mnoho mladých sester bylo vyvezeno do pohraničí, kde pracovaly v textilních továrnách. Kostel ještě deset let sloužil k bohoslužebným účelům, ale dne 2. září 1962 byl uzavřen. Po roce 1989 byl kostel opět vrácen Kongregaci (23. dubna 1990) a roku 1992 zrekonstruován.

Praha 1, Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského

Na tomto místě

Zatkli matku Bohumilu

Zatkli matku Bohumilu

Helena (Richardis) Nováková
Zadejte prosím Váš e-mail a heslo
Zapomenuté heslo
Změnit heslo