Praha - Strašnice, krematorium
Vinohradská 2254/218, 100 00 Praha-Praha 10, Česká republika
  • Příběh
  • Místo

Tajné seznamy mrtvých

Dostupné v: English | Česky

Otec Františka Suchého vyhrál v roce 1932 výběrové řízení na ředitele strašnického krematoria v Praze, kam se s celou rodinou také přestěhoval. Z války má pamětník ty nejhorší vzpomínky: „V krematoriu se spalovala mrtvá těla přivezená jak z pankrácké ,sekyrárny‘, tak z popraviště v Kobylisích. Tatínek mě často vzbudil uprostřed noci a musel jsem psát jména obětí, které byly před pár hodinami popraveny.“ Povinností Františkova otce bylo pečlivě evidovat jména popravených a jejich seznamy odevzdávat okupantům, tajně si však pořizoval kopie. Popel obětí musel podle nařízení okupační správy zahrabávat do kompostu, ale jejich ostatky schovával. Za celou dobu války bylo v takzvané třetí noční směně zpopelněno kolem 2200 osob. „Když jsem ráno přišel na žároviště, bylo tam někdy krve, že se v tom mohl člověk brodit. Vždyť to byli lidé, kterým usekli hlavu, a krev z nich ještě tekla,“ vzpomíná František Suchý. V krematoriu podle něj byly spáleny i hlavy atentátníků na Heydricha. Po únoru 1948 se do krematoria začala opět přivážet těla popravených, ale tentokrát to byly oběti komunistického režimu. Příbuzní neměli právo na poslední rozloučení s popravenými a nesměli ani převzít urnu s jejich popelem, protože urny se ukládaly anonymně do společného pohřebiště. Pamětník měl sám v ruce urnu Milady Horákové. Jeho otec i v této době schovával popel některých lidí a opět tak riskoval svůj život i bezpečí celé rodiny. Když František Suchý sledoval, jak se v krematoriu spalují další a další těla popravených, rozhodl se zapojit do protikomunistického odboje.

Trasy

Příběh není součastí žádné trasy.

Komentáře

Žádné komentáře k příběhu.

František Suchý

František Suchý

Narodil se 17. dubna 1927 v Praze. Jeho otec se v roce 1932 stal ředitelem strašnického krematoria. František tak byl svědkem spalování těl vězňů popravených nacisty a později i komunisty. Po únoru 1948 se zapojil do protikomunistického odboje a o čtyři roky později byl zatčen za spolupráci s agentkou Koudelkovou. Soud ho poslal na 25 let do vězení a kratší nepodmíněné tresty uložil i jeho rodičům. František Suchý prošel věznicemi v Praze na Pankráci, na Mírově, v Opavě, v Plzni na Borech a v Leopoldově. Ve výkonu trestu pracoval po určitou dobu jako technický konstruktér (mimo jiné pro Tatru Kopřivnice). Roku 1964 byl po odpykání poloviny trestu propuštěn. Živil se pak jako zámečník a později jako konstruktér v Kovodíle Praha.

Praha - Strašnice, krematorium

Dostupné v: English | Česky

Krematorium ve Strašnicích bylo vybudováno podle návrhu architekta Aloise Mezery a dne 23. ledna 1932 slavnostně otevřeno tehdejším pražským primátorem JUDr. Karlem Baxou. Zpopelňování zesnulých bylo zahájeno 4. dubna téhož roku. Během nacistické okupace zde byla tajně spalována těla popravených odbojářů z věznice na Pankráci i z kobyliské střelnice. Strašnické krematorium bylo jedinou stavbou svého druhu v celé Praze až do roku 1954, kdy bylo zprovozněno krematorium v Motole.

Praha - Strašnice, krematorium

Na tomto místě

Tajné seznamy mrtvých

Tajné seznamy mrtvých

František Suchý
Paměť národa pro váš chytrý telefon
Stáhněte si zdarma! Aplikace Místa Paměti národa vzniká na základě vzpomínek pamětníků na události minulého století v rámci projektů Paměť národa a Příběhy 20. století.
Zadejte prosím Váš e-mail a heslo
Zapomenuté heslo
Změnit heslo