Praha - Strašnice, krematorium
Vinohradská 2254/218, 100 00 Praha-Praha 10, Česká republika
  • Příběh
  • Místo

Tajné seznamy mrtvých

Dostupné v: English | Česky

Otec Františka Suchého vyhrál v roce 1932 výběrové řízení na ředitele strašnického krematoria v Praze, kam se s celou rodinou také přestěhoval. Z války má František Suchý ty nejhorší vzpomínky: „V krematoriu se spalovaly oběti jak z pankrácké ,sekyrárny‘, tak z popraviště v Kobylisích. Tatínek mě často vzbudil uprostřed noci a musel jsem psát jména obětí, které byly před pár hodinami popraveny.“ Jeho otec musel pečlivě evidovat jména popravených a tyto seznamy předávat zpět okupantům, tajně si však pořizoval kopie. Popel obětí měl za úkol zahrabávat do kompostu, ale skutečné ostatky schovával. Během války bylo v takzvané třetí noční směně zpopelněno kolem 2200 osob. „Když jsem ráno přišel na žároviště, bylo tam někdy krve, že se v tom mohl člověk brodit. Vždyť to byli lidé, kterým byla useknuta hlava, a ta krev z nich ještě tekla.“ V krematoriu byly podle pana Suchého spáleny i hlavy atentátníků na Heydricha. Po únoru 1948 se do krematoria začala opět přivážet těla popravených, tentokrát to byly oběti komunistického režimu. Urny se ukládaly anonymně do společného pohřebiště, příbuzní nesměli být přítomni obřadu ani převzít urnu. František Suchý sám měl v ruce urnu Milady Horákové. Otec opět schovával popel některých lidí a opět tak riskoval život svůj i celé rodiny. Když František Suchý sledoval, jak se v krematoriu spalují další a další těla popravených, rozhodl se zapojit do odboje proti komunistům.

Trasy

Příběh není součastí žádné trasy.

Komentáře

Žádné komentáře k příběhu.

František Suchý

František Suchý

Ing. František Suchý se narodil 17. dubna 1927 v Praze. Jeho otec se v roce 1932 stal ředitelem strašnického krematoria, František tak byl svědkem spalování těl vězňů popravených nacisty i komunisty. Po únoru 1948 se zapojil do protikomunistických aktivit a v roce 1952 byl zatčen za spolupráci s agentkou Koudelkovou. Byl odsouzen na 25 let, v procesu dostali čtyři a čtyři a půl roku vězení i jeho rodiče. Vystřídal věznice Pankrác, Mírov, Opava, Bory, Leopoldov, část trestu působil jako technický konstruktér (mimo jiné pro Tatru Kopřivnice). Roku 1964 byl propuštěn v polovině trestu, pracoval jako zámečník, později jako konstruktér v Kovodíle Praha.

Praha - Strašnice, krematorium

Dostupné v: English | Česky

Strašnické krematorium bylo vybudováno podle návrhu architekta Aloise Mezery a slavnostně otevřeno tehdejším primátorem JUDr. Karlem Baxou dne 23. ledna 1932. Vlastní zpopelňování bylo zahájeno 4. dubna 1932. Do roku 1954, kdy bylo zprovozněno motolské krematorium, bylo Krematorium Strašnice jediné v Praze. V průběhu nacistické okupace byla ve strašnickém krematoriu tajně spalována těla popravených odbojářů z věznice na Pankráci i z Kobyliské střelnice.

Praha - Strašnice, krematorium

Na tomto místě

Tajné seznamy mrtvých

Tajné seznamy mrtvých

František Suchý
Paměť národa pro váš chytrý telefon
Stáhněte si zdarma! Aplikace Místa Paměti národa vzniká na základě vzpomínek pamětníků na události minulého století v rámci projektů Paměť národa a Příběhy 20. století.
Zadejte prosím Váš e-mail a heslo
Zapomenuté heslo
Změnit heslo