Lauingen
koncentrační tábor · Aislinger Straße 13, 89415 Lauingen, Německo
  • Příběh
  • Místo

Hlášení schopen, zdráv

Dostupné v: English | Česky

Koloman Gajan onemocněl v roce 1945 tyfem, když pobýval už ve svém pátém koncentračním táboře – v Lauingenu. Na nemocniční oddělení chodila přibližně jednou za týden zdravotní komise, která odvážela mrtvé, ale i těžce nemocné určené k likvidaci. „Byl jsem u východu baráku, dokonce jsem cítil, že mi nějaký ,dobrý‘ člověk sundal v noci i boty. Někteří neznámí mne tehdy už odepsali. Když přišla ta komise, tak každý, kdo toho byl schopen, musel vstát, zahlásit své číslo a ‚Melde gehorsam, gesund‘ (hlášení schopen, zdráv). Viděl jsem, jak se kamarádi koukají, jestli vstanu nebo ne, a skoro mne hypnotizovali, abych vstal a hlásil se. Jak se to stalo, to do dnešního dne nemůžu říct, ale vstal jsem a nahlásil jsem se. Neměli čas se nikým dlouho zabývat, tak šli dál. Hned potom jsem upadl.“ Pan Gajan měl štěstí, že ho kamarádi vozili pravidelně za barák, kde se zřejmě díky jejich péči a březnovému slunci uzdravil. „Nějakým zázrakem jsem se z toho dostal.“

Hodnocení


Hodnotilo 0 lidí
Abyste mohli hodnotit musíte se přihlásit! 

Trasy

Příběh není součastí žádné trasy.

Komentáře

Žádné komentáře k příběhu.

Koloman Gajan

Koloman Gajan

Koloman Gajan se narodil v roce 1918 jako Koloman Edelmann, sedmý z devíti dětí v ortodoxní židovské rodině v Hamborku, malé vesničce v Šariši na východním Slovensku. Maturoval na Židovském reformním reálném gymnáziu v Brně ve školním roce 1939/1940. V roce 1940 byl zatčen gestapem, naštěstí ho propustili a odešel z Brna na přípravný tábor sionistické mládeže pro vystěhování do Palestiny na Křivoklátsku. Do března 1942 pobýval v českých zemích. Když začalo hrozit, že bude povolán do transportu, ilegálně odešel na Slovensko. Zprvu přežíval u své sestry, později si opatřil falešné dokumenty na jméno Jan Gajan. Zapojil se do domácího odboje, v prosinci 1944 byl na udání zatčen. Mezi lednem a květnem 1945 prošel šesti koncentračními tábory: Sachsenhausen, Bergen-Belsen, Kaufering, Landsberg, Lauingen a Allach. Po roce 1945 se usadil v Praze a vystudoval historii na Filozofické fakultě UK (v roce 1952 získal titul PhDr.). Profesionálně se věnoval historii dělnického hnutí, později mezinárodním vztahům ve 20. století, do roku 1969 vyučoval na FF UK. V letech 1945–1969 byl členem KSČ. Po roce 1969 mu byla zakázána publikační a pedagogická činnost v oboru, působil jako lektor jazyků v Parku kultury. Po roce 1990 několik let znovu přednášel na FF UK. Koloman Gajan zemřel 27. prosince roku 2011.

Lauingen

Dostupné v: English | Česky

Koncentrační tábor ve městě Lauingen byl v letech 1944–1945 pobočkou tábora Dachau. Vězni zde montovali součástky pro bojové letouny Messerschmitt. V březnu 1944 v táboře pobývalo téměř 3000 vězňů, většinou šlo o Židy, politické vězně, ale pravděpodobně i válečné zajatce.

Lauingen

Na tomto místě

Hlášení schopen, zdráv

Hlášení schopen, zdráv

Koloman Gajan
Zadejte prosím Váš e-mail a heslo
Zapomenuté heslo
Změnit heslo